Direkt till innehållet

Utlysning av konstnärliga gestaltningsuppdrag

Publicerad: 2022-12-13 Senast ändrad:

Region Halland utlyser två uppdrag om konstnärlig gestaltning. Det ena gäller glasgången i entrén till Habiliteringen, Hallands sjukhus Halmstad i samband med en ombyggnad och det andra uppdraget är en konstnärlig gestaltning utomhus på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro med anledning av skolans 150-årsjubileum 2023.

Region Halland gör inköp av konst och konstgestaltningar till Region Hallands fastigheter och verksamheter. Konstnärer bjuds nu in att anmäla intresse för konstnärliga gestaltningsuppdrag. De färdiga verken ingår sedan i Region Hallands konstsamling.

De konstnärliga gestaltningarna ska ha ett samtida konstnärligt uttryck. I arbetet med gestaltningarna ingår det i konstnärernas åtagande att utgå från den aktuella platsen samt verksamheternas uppdrag och inriktningar. Konstnärerna ska vara professionellt verksamma och inneha konstnärlig utbildning på högskolenivå eller kunna visa på motsvarande erfarenhet.

Konstnärlig gestaltning till Habiliteringen

En tegelbyggnad med texten Habiliteringen på muren framför.

Inför ombyggnation av Habiliteringen på Hallands sjukhus Halmstad utlyser Region Halland ett konstnärligt gestaltningsuppdrag och bjuder nu in konstnärer att anmäla intresse.

Gestaltningen ska placeras i den glasgång som fungerar som entré till Habiliteringen och ska bidra till en stimulerande och lustfylld miljö för patienterna, såväl barn som vuxna.

Genomförandebudget för tilldelat uppdrag är 185 000 kr exklusive moms. Två konstnärer bjuds in för parallellt skissuppdrag på vardera 15 000 kr exklusive moms.

Ansökan görs via upphandlingsverktyget Mercell och sista dag för ansökan är 20 januari 2023.

Konstnärlig gestaltning till Katrinebergs folkhögskola

Den gräddvita huvudbyggnaden på Katrinebergs folkhögskola sedd från allén som leder fram till entrén.

Konstnärer bjuds in att anmäla intresse för konstnärligt gestaltningsuppdrag till Katrinebergs folkhögskola i samband med skolans 150-årsjubileum.

Den permanenta gestaltningen med placering utomhus ska lyfta fram skolans långa erfarenhet och tradition inom folkbildning. Den blir en tidsmarkör som binder ihop tid och plats och blickar framåt. Gestaltningen ska också visa på skolans viktiga roll som samlingsplats för social gemenskap.

Genomförandebudget för tilldelat uppdrag är 300 000 kr exklusive moms. Två konstnärer bjuds in för parallellt skissuppdrag på vardera 25 000 kr exklusive moms.

Ansökan görs via upphandlingsverktyget Mercell och sista dag för ansökan är 15 januari 2023.