Direkt till innehållet

Utökat Expresstöd och andra åtgärder

Publicerad: 2020-03-24 Senast ändrad:

Vi vill underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i den situation som råder med anledning av det nya coronaviruset. Bland annat utökar vi möjligheten att söka Expresstöd.

Tillsammans med våra samarbetspartner strävar vi efter att kulturskapare ska få betalt även för inställda arrangemang. Vi följer kontinuerligt situationen och konsekvenserna för kulturbranschen. Fler åtgärder kommer att vidtas.

Expresstöd

Vi utökar budget och breddar kriterierna för Expresstödet som kan sökas löpande. Vi tar bort åldersrekommendationen och påminner om möjligheten att söka för eget konstnärligt arbete. Vi vill också uppmuntra arrangörer att söka för kreativa typer av arrangemang och metodutveckling som gör att vi tillsammans kan hålla igång branschen och skapa möjligheter för kulturskapare och artister.

Ansök om Expresstöd

Samarbeten och beviljade projekt

Till våra samarbetspartner, kulturaktörer med regionala överenskommelser och projektägare som har beviljade medel ifrån Region Halland skickar vi specifik information om vad som gäller för er.

Regionalt kulturstöd för projekt

Sista ansökningsdag för regionalt stöd till kulturutveckling samt till film och rörlig bild är 1 april 2020.

Ansök om stöd till kulturutveckling – projekt

Ansök om stöd till film och rörlig bild

Information till kulturföretag

Ring för rådgivning! Kostnadsfritt för halländska företagare, rådgivning relaterat till nationella stödpaket och andra åtgärder.

Almi 0771 55 85 00
TEK kompetens 035 17 18 91
Coompanion 0346 450 140