Direkt till innehållet

Utredning om skolbibliotek i Halland

Publicerad: 2020-09-03 Senast ändrad:

Det dataunderlag som samlats in från skolbibliotekarier och rektorer runt om i Halland visar att det finns en stor variation mellan skolbiblioteken i regionen. I sin rapport diskuterar författaren Flakrim Osmani tänkbara orsaker till detta utifrån det insamlade underlaget samt den forskning som finns inom området.

Utredningen avser att bidra till en bättre förståelse för skolbiblioteksverksamheten vid grundskolor i Halland. Syftet är bidra till att stödja skolbiblioteksutvecklingen i Halland i samarbete med de kommunala huvudmännen, samt bidra med kunskap för att främja möjligheterna för existensen av goda skolbibliotek.

Det är inte fråga om en kartläggning av skolbiblioteksverksamheten, ambitionen är att belysa tankar, idéer och reflektioner från rektorer och skolbibliotekarier i Halland och deras syn på skolbiblioteksverksamheten.

Läs Lånestationsträsket och omöjlighetsverksamheten – En rapport om situationen vid skolbibliotek på grundskolor i Halland av Flakrim Osmani, Regionbibliotek Halland, 2020.