Direkt till innehållet

Vaccinationen mot covid-19 i Halland – gemensam kraftansträngning

Publicerad: 2020-12-17 Senast ändrad:

Vaccinationen mot covid-19 förväntas starta i mitten av januari i Halland. Under hela våren och in på sommaren kommer vaccinationen att pågå. Alla som vill kommer att få vaccination men det kommer att ske i turordning för att skydda de som riskerar att drabbas hårdast av sjukdomen.

– Det här är något väldigt positivt för hela samhället att vi snart kan börja vaccinera, det är det mest effektiva sättet att förebygga svår sjukdom. Trots alla restriktioner som vi har haft nu har vi en omfattande smittspridning i Halland och vaccinationerna är ett oerhört viktigt verktyg mot pandemin, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkaren i Region Halland.

Under årets första månader erbjuds vaccination till de som har allra störst behov av skydd. Det är:

  • personer som bor på särskilda boenden för äldre
  • personer som har hemsjukvård och/eller hemtjänst
  • personal inom kommunal vård- och omsorg som arbetar patientnära på äldreboende
  • familjemedlemmar över 18 år som bor tillsammans med personer som har hemsjukvård/hemtjänst

I nästa skede erbjuds personer över 70 år, personal inom hälso- och sjukvård och övriga riskgrupper vaccination och därefter erbjuds resterande invånare mellan 18-69 år vaccination. Hur snabbt vi kan vaccinera avgörs av tillgången av godkända vaccindoser till Halland, i dagsläget har vi inga besked kring leveranserna av vaccindoser. I nuläget finns inte heller något godkänt vaccin.

Hur går vaccinationen till?
De första personerna i Halland som får vaccin kommer att vaccineras av team från Närsjukvården och sjuksköterskor i kommunerna, sedan sker vaccinationen på vårdcentraler i Halland. Region Halland planerar också för att komplettera med vaccination i externa lokaler i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

För att vaccinationen av invånare ska kunna genomföras med liten smittrisk, kommer det ske via tidbokning på 1177.se och de som inte kan boka tid digitalt kommer att kunna boka vaccination på telefon. I nuläget går det inte att boka tid för vaccination.

Information om vaccination mot covid-19
Det är viktigt att använda betrodda källor för information om vaccination mot covid-19. På 1177.se finns information för invånare om vaccination mot covid-19, informationen uppdateras löpande. På folkhälsomyndigheten finns bland annat frågor och svar kring vaccination och på regionhalland.se uppdaterar vi bland annat om hur vaccinationen kommer att gå till här i Halland.

Relevanta länkar om vaccination mot covid-19 hittar du här:
1177.se

Folkhälsomyndigheten.se

regionhalland.se