Direkt till innehållet

Vaccinationscentralerna stänger i april

Publicerad: 2022-03-02 Senast ändrad:

Nu omfördelas resurser och den storskaliga vaccinationsinsatsen mot covid-19 trappas ner. Detta innebär att vaccinationscentralerna successivt stänger från april. Vaccination mot covid-19 kommer fortsättningsvis erbjudas på vårdcentraler och genom riktade insatser i länet.

Halland har en förhållandevis hög vaccinationstäckning. I takt med att många invånare nu har vaccinerat sig mot covid-19 har efterfrågan på vaccination minskat i länet. För att anpassa resurserna efter behovet trappas den storskaliga vaccinationsinsatsen ner och resurser omfördelas.
Vaccinationscentralerna i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad stänger successivt från vecka 14. Fortsättningsvis erbjuds vaccination på vårdcentraler i länet. Samtidigt fortsätter arbetet med olika riktade insatser.

− Vi har hela tiden utgått från uppdraget att erbjuda vaccination till alla invånare och ha en hög tillgänglighet, samtidigt som vi använder resurser på ett effektivt sätt. Förändringen som sker nu är en anpassning utifrån det rådande läget, där vi ser att vi behöver ha ett erbjudande med bokningsbara tider, kompletterat med riktade insatser. Det finns fortsatt en beredskap för att skala upp vaccinationsinsatsen utifrån behov och rekommendationer och även med kort varsel kunna återöppna vaccinationscentraler, säger Bibi Estev, områdeschef pandemiuppdrag, vid Region Halland.

Drop-in erbjuds på vaccinationscentralerna fram till stängningsdatum.

− Om du är en av dem som tänkt vaccinera dig men av någon anledning inte kommit iväg ännu är det läge att passa på nu. Vi fortsätter ha drop-in på våra vaccinationscentraler och det finns gott om lediga tider om du skulle vilja boka i förväg, säger Daniel Hedeholt, verksamhetschef med ansvar för vaccinationscentralerna.

Så länge har vaccinationscentralerna öppet:

Kungsbacka 5/4
Falkenberg 6/4
Halmstad 7/4
Varberg 14/4