Direkt till innehållet

Vaccinationsrekord i går på Halmstad Arena

Publicerad: 2022-01-19 Senast ändrad:

Under gårdagen slogs nytt vaccinationsrekord på Halmstad Arena. 1 925 doser delades ut under tisdagen vilket var 350 fler än det förra rekordet från sensommaren 2021.

Den 13 oktober sänktes intervallet mellan dos 2 och 3 till fem månader för personer 18-64 år. Detta syntes direkt i bokningssystemet där många valde att boka, men också tidigarelägga sina redan inbokade doser vaccin mot covid-19. Det syntes också ett ökat intresse för drop-in.

− Vi har sett en tydlig ökning hittills i såväl bokade tider som drop-in. Av gårdagens vaccinationer var fler än 400 drop-in. Detta visar tydligt att våra invånare vill ha den här servicen och att vi ska fortsätta erbjuda den framåt, säger Daniel Hedeholt, verksamhetschef med ansvar för vaccinationscentralerna.

Det ökade antalet bokningar i slutet av förra veckan har inte hållit i sig och det finns fortsatt gott om tider för den som vill boka vaccination mot covid-19 i Halland.

− Vi följer bokningsläget nära och ser att det planar ut framåt. Vi har kapacitet att ta emot fler, konstaterar Daniel Hedeholt.

Senhösten och årsskiftet har inneburit en snabb förändring i pandemiläget där många verksamheter är hårt ansträngda av ökad smittspridning och den hög sjukfrånvaro. Detta får konsekvenser för hela samhället och blir tydligt såväl i vaccinationsarbetet, som provtagningen och smittspårningen.

− Vi har en fantastisk samverkan i hela länet kring pandemiarbetet där alla ställer upp och jobbar hårt. Det är de som vaccinerar, analyserar, provtar, smittspårar och håller i trådarna på alla olika håll och ser till att allt flyter på så bra det bara kan i denna jätteinsats som ju berör oss alla. Jag är väldigt stolt över det arbete som görs, säger Bibi Estev.