Direkt till innehållet

Vaccintider styrs till Hallands invånare

Publicerad: 2021-04-16 Senast ändrad:

Med anledning av att 20–25% av alla vaccinationstider i Halland bokas av personer från andra län har Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott idag fattat beslut om att enbart erbjuda digital bokning för halländska invånare.

Digital vaccinationsbokning kommer nu enbart att erbjudas halländska invånare. Förändringen är en konsekvens av den situation som uppstått när många tider bokats av personer från andra län.

– Vi har en modell för tilldelning som inte möjliggör att vi kan vaccinera en för stor del av andra läns invånare, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Därför gör vi nu den här förändringen för att underlätta för våra invånare att få tid.

Vaccinationsinsatsen styrs, bland annat, av Hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att vem som helst i Sverige kan vaccinera sig var som helst. Eftersom tilldelning av vaccin sker från nationellt håll och fördelas utifrån befolkningsunderlag och per region, är Folkhälsomyndighetens besked att man ska vaccineras där man bor eller befinner sig stadigvarande.

Halland ligger bra till i sin vaccinationsinsats och bokar nu in personer som är 62 år och äldre. Detta har fört med sig att personer, framförallt från Västra Götalandsregionen, bokar tider i Kungsbackaområdet.

– Vår ambition är att vara generösa och tillgängliga i vår vaccinationsinsats, menar Mikaela Waltersson. Nu måste vi se till att de doser vi fått, också når dem som de är avsedda för. Vi behöver också ha en rimlig chans att planera den kapacitet vi behöver ha för att vaccinera utifrån vårt invånarantal.

Fortsatt dialog förs också med nationella myndigheter kring möjligheterna att omfördela vaccin.

– Den här frågan kräver snabbt nationellt agerande och vi förväntar oss ändamålsenliga förändringar som underlättar den nationella vaccinationsinsatsen, avslutar Mikaela Waltersson.