Direkt till innehållet

Vad sägs om en praktikplats i Bryssel – i hjärtat av EU?

Publicerad: 2018-10-09 Senast ändrad:

Under vårterminen 2019 får en student chans att göra praktik vid Brysselkontoret som en integrerad del av studierna.

Inom EU fattas många beslut som påverkar utvecklingen i Småland, Blekinge och Halland. Kontoret Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens förlängda arm i Bryssel. Under vårterminen 2019 får en student chans att göra praktik här som en integrerad del av studierna. Under praktiken deltar du i kontorets dagliga verksamhet.

Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och som vill lära dig mer om europeisk politik och regional utveckling.

Du har gärna anknytning till regionen och är i slutskedet av, eller har just avslutat, universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena i regionen, inom områdena statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning.

Mer information om praktikplatsen

Småland Blekinge Halland South Sweden´s webbplats