Direkt till innehållet

Vårdcentralen Falkenberg erbjuder behandling för bättre balans i vardagen

Vårdcentralen Falkenberg erbjuder plats i gruppbehandling under nio veckor för personer som upplever ohälsosam stress i livet. Behandlingsprogrammet kallas ReDO och går ut på att kartlägga vardagen för att hitta balans mellan aktiviteter och återhämtning. Nästa omgång startar i februari 2020 med en träff i veckan.

Publicerad: 2019-12-12 Senast ändrad:

För att må bra behöver man ha en tillfredsställande variation mellan olika vardagliga aktiviteter samt att mängden aktiviteter är hanterbara i förhållande till tid och energi.

– Det låter säkert som självklarheter, men ibland fastnar vi i mönster som kan orsaka ohälsa. Behandlingsprogrammet hjälper deltagarna att kartlägga och få syn på hur man kan förändra sin tillvaro på egen hand. För många blir detta en avgörande aha-upplevelse, säger Sara Sjögren, arbetsterapeut och behandlare på Vårdcentralen Falkenberg.

En Falkenbergsbo som redan testat och som haft stor nytta av gruppbehandlingen 2019 är tvåbarnspappan Mikael.

– Under många års tid har jag känt mig stressad och haft perioder där jag varit mycket deprimerad. Jag har mått dåligt i kropp och huvud över småsaker. Saker som egentligen inte borde stressa mig har fått ta stor plats i mitt liv.

Inför kursen hade Mikael inte särskilt stora förväntningar.

– Jag hoppades förstås på konkret hjälp, men jag hade redan under många år försökt få bukt med stressen utan att lyckas. Men gruppbehandlingen överträffade mina förhoppningar! Jag fick fler tips och verktyg än jag någonsin trott. Jag lyckades bli medveten om saker som belastar för att kunna prioritera bättre. Jag har fått förmågan att väga vad som verkligen är viktigt innan jag ger mig in i nya saker. Jag löptränar till exempel mer men utan den tidigare pressen på fysiska resultat. Istället fokuserar jag på motion för hjärnan och för att må bra.

Mikael är inte ensam om att vara nöjd. Deltagarna i kursen under våren 2019 gav ett medelbetyg på 8,8 på en tiogradig skala. Framförallt kände de sig stärkta i förmågan att sätta mål och hitta nya strategier för att må bättre. För tredje gången startar därför Vårdcentralen Falkenberg en ny gruppbehandling i februari. Det finns plats för tio deltagare. Vårdcentralens arbetsterapeuter gör urvalet. Gruppen träffas vid nio tillfällen och erbjuds därefter uppföljning både i grupp och individuellt.

– Det bästa är att kontakta oss direkt. Vi gör under samtalet bedömningen om personens besvär är lämpliga för gruppbehandling. Vi tar gärna emot intresseanmälningar, säger Sofia Lingetun, den andra behandlande arbetsterapeuten i teamet.

Sex månader efter avslutad behandling kämpar Mikael fortfarande med att få vardagen i balans.

– Det är ett långsiktigt arbete som inte är klart bara för att kursen är slut. Dagarna går upp och ner men jag känner ett lugn eftersom jag vet vad jag behöver jobba med. Jag har inte samma vanmakt inför problemet. Jag känner att stora effekter finns kvar, men utmaningen är hela tiden att få kontinuitet och att undvika gamla hjulspår, avslutar Mikael.

 

Sofia Lingetun och Sara Sjögren leder gruppbehandlingen på Vårdcentralen Falkenberg

 

För mer information och intresseanmälan:
Sofia Lingetun, arbetsterapeut Vårdcentralen Falkenberg: 0346-560 51
Sara Sjögren, arbetsterapeut Vårdcentralen Falkenberg: 0346-561 71