Direkt till innehållet

Vården för kvinnor i Halland har blivit tryggare och säkrare

Region Halland har de senaste åren jobbat för att förbättra förlossningsvården och annan hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa.

Publicerad: 2019-06-19 Senast ändrad:

Detta efter att regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) slöt en överenskommelse med målet att alla blivande och nyblivna föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet.

Fokus har legat på att vården ska bli mer personcentrerad, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik. En satsning som väntas pågå till och med 2022.

De områden som Region Halland har satsat på är: gravida med övervikt och fetma, insatser för psykisk hälsa, förlossningsbristningar och utveckling av en modell för en trygg och jämlik vård med fokus på utlandsfödda kvinnor.

Utvärderingen visar nu att arbetet bidragit till en mer strukturerad, trygg och säker vård, ett mer optimalt patientflöde, ökad kompetens och samverkan mellan olika förvaltningar och att färre kvinnor har fått allvarliga bristningar.

Vill du läsa mer om förlossningsvård och satsningen på kvinnors hälsa, kan du göra det här.