Direkt till innehållet

Västra Skandinavien – en blivande attraktiv megaregion

Publicerad: 2018-03-20 Senast ändrad:

För två år sen ingick Region Halland ett partnerskap tillsammans med bland annat Oslo, Västra Götaland och Skåne om att låta OECD analysera området som sträcker sig från Oslo i norr till Malmö/Köpenhamn i söder – Västra Skandinavien. Den 15 mars var OECD:s representanter på Svenska Mässan i Göteborg och presenterade slutrapporten The Megaregion of Western Scandinavia 2018.

Megaregion – ett samarbete mellan städer

En megaregion uppstår när flera städer länkas samman och enkelt kan dela på kompetenser, samarbeta och handla med varandra. Att skapa sådana länkar kan vara en framkomlig väg, menar OECD, för städer som inte på egen hand kan konkurrera med globala metropoler som Shanghai eller London om talanger och investeringar. Idén är att en grupp av medelstora städer, såsom Oslo, Göteborg och Malmö, genom samarbete kan åtnjuta en storstads fördelar och samtidigt undvika dess negativa sidor som trafikproblem, luftföroreningar och social ojämlikhet.

Västra Skandinavien har enligt OECD potential att utvecklas till en attraktiv megaregion. De ser att samarbete behöver öka och ges en riktning, inte minst inom hållbara transporter.

– Vissa frågor kan vi inte lösa själva. För att exempelvis utveckla hållbara snabba transporter mellan Hamburg och Oslo behöver vi samarbeta. Det är vår plikt att samarbeta över gränser och skapa den bästa livsplatsen i hela Västra Skandinavien, menar Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland, som var på plats i Göteborg.

Gemensam planering krävs

OECD ser även vinster i ett ökat samarbete inom andra områden. Bland annat boendemiljö, kultur, turism, arbetsmarknad och bioekonomi. Men OECD är samtidigt noga med att peka på att det inte finns en gemensam vision för området. Steg ett för alla inblandade är att utveckla gemensamma planeringsprocesser för de kommande samarbetena.

Läs hela rapporten här: OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia