Direkt till innehållet

Vem får Patientpriset i år?

Publicerad: 2022-03-07 Senast ändrad:

Forum för Health Policy delar varje år ut Patientpriset! Nu är det dags att nominera en vårdgivare som du tycker ska få priset 2022. Sista dagen att nominera är 2 maj.

Kriterierna för Patientpriset är (i sammanfattning): Delaktighet. Vårdgivaren har aktivt och lyhört lyssnat på dig. Nöjdhet. Du upplever att vården du fick har gett ett gott resultat. Uppföljning. Vårdgivaren har, tillsammans med dig, formulerat en personlig hälsoplan eller liknande plan för uppföljning. Digitalisering. Det är ett plus om vårdgivaren har använt sig av digitala verktyg på ett sätt som har inneburit ökad tillgänglighet.

 

Ulrika Ehn fick priset 2021

Vinnare av årets Patientpris 2021 blev Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut på sjukhuset i Gävle. Motiveringen löd: ”Ulrika Ehn, lymfterapeut, har med kreativitet, professionalism och empati gett en ung patient rätt behandlingar som möjliggör ett drägligt liv. Ulrika har alltid funnits tillgänglig och koordinerat patientens vård med andra vårdgivare. Hon har hittat kreativa lösningar för att tillgodose patientens bästa. Lymfödem är en sjukdom där kunskapen är begränsad. Patientföreningar undervisar läkare och övrig vårdpersonal i behandlingsmetoder och egenvård. Lymfterapeuter finns endast i ett fåtal. Forum för Health Policy vill på detta sätt uppmärksamma en kronisk smärtsam sjukdom där kunskapen behöver höjas.”

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill utveckla hälsopolitiken i Sverige med inspiration från internationella aktörer i framförallt i Storbritannien och USA. Målsättningen är att vara en tankesmedja där politiker, beslutsfattare, patienter och invånare, forskare, praktiker och företag kan mötas, diskutera och inspireras.

”Health Policy” är ett akademiskt begrepp som handlar om vilka alternativ hälso- och sjukvårdspolitikens har och hur dessa mål uppnås.

Här kan du nominera!