Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Vi blev 4 492 fler hallänningar i fjol

Befolkningsökningen har mattats av något jämfört med föregående år då ökningen var den historiskt sett högsta sedan 1970-talet.

Den 31 december 2017 uppgick Hallands befolkning till 324 825. Det är i huvudsak invandring som ligger bakom folkmängdsökningen i Halland. Invandringen svarade för 54 procent av länets totala folkökning, men det finns variationer bland de halländska kommunerna.

Kungsbacka, till exempel, avviker med ett betydligt större inrikes flyttöverskott än övriga kommuner. Kungsbacka hade tillsammans med Örebro och Uppsala det största inrikes flyttningsöverskottet i fjol

Invandring är inte den enda förklaringen till Hallands positiva befolkningsutveckling. Såväl födelseöverskott som inrikes flyttöverskott bidrar till den växande befolkningen. 2017 uppvisade fyra kommuner ett födelseöverskott och tre av länets kommuner fick ett tillskott från övriga landet.

Här kan du se hur det gick i din kommun!

Publicerad: 2018-02-21

Senast ändrad: