Direkt till innehållet

Vi söker skönlitterära författare till utvecklingsprogram

Publicerad: 2023-02-07 Senast ändrad:

Skrivyta Syd är ett konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare i Sydsverige. Under ett år får du som blir antagen möjlighet att utveckla ditt konstnärliga skrivande genom att delta i litterära residens och samtala med manushandledare och etablerade författare. Nu utlyser vi sex deltagarplatser i Skrivyta Syd inför läsåret 2023–2024, för dig som är författare och i början av ditt yrkesutövande.

Skrivyta Syd drivs av de sex regionerna Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Skåne. Projektet är en del av Regionsamverkan Sydsveriges samarbete med fokus på litteraturutveckling och medfinansieras av Statens kulturråd.

Utlysningen är öppen till och med den 29 mars 2023. Det finns plats för en författare från respektive medverkande region.

En kvinna sitter på en veranda och skriver med en laptop i knät.
Anna-Carin Svanå, deltagare från Halland i den pågående omgången av Skrivyta Syd 20222023. Fotograf: Ami Andersson.

Vad innebär Skrivyta Syd?

Under året får du delta i två veckolånga skrivarresidens, ett i början och ett i slutet av perioden, då du får träffa etablerade författare i rollen som manushandledare, samtala med övriga deltagare och får tid att skriva. Därutöver ingår dygnsvistelser två gånger per termin med föreläsningar och samtal på olika teman som berör skrivande. Träffar och residens, totalt 18 heldagar under året, äger rum i de sex arrangerande regionerna.

Du förväntas läsa och kommentera andras texter samt aktivt bidra till samtliga deltagares utveckling. En stor del av programmet handlar om att ingå i ett kreativt sammanhang med andra författare. För att få ut det mesta av programmet bör du kunna prioritera ditt skrivande under perioden.

Du får ingen lön eller något stipendium för att delta i programmet, men ett unikt och kvalitativt sammanhang för kompetensutveckling.

Vem kan söka?

  • Du har ett pågående litterärt projekt som du vill utveckla efter en konstnärlig vision. Projektet kan vara en roman, diktsamling, novellsamling, essäistik eller annat format inom skönlitteratur för vuxna eller för barn och unga.
  • Du har en masterutbildning i kreativt skrivande eller har motsvarande bakgrund och erfarenhet av skrivande.
  • Du är bosatt och verksam i regionerna Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg eller Skåne.
  • Du behöver kunna avsätta tid för programmet som startar i augusti 2023 och avslutas i juni 2024. Vi ger företräde till sökande som är i början av sitt författarskap.

Ansök senast den 29 mars

Ansök här (via Vimmerby kommun)

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Christina Kall, litteraturutvecklare, e-post: christina.kall@regionhalland.se