Direkt till innehållet

Visselblåsartjänsten är på plats

WhistleB heter företaget som ska garantera anonymiteten när medborgare och medarbetare anmäler misstankar om oegentligheter inom Region Halland.

I våras sa regionfullmäktige ja till en antikorruptionspolicy. Det var det första steget i en plan för att på ett strukturerat sätt förebygga korruption, mutor och andra missförhållanden inom regionen. Nu tas nästa steg i och med att en visselblåsartjänst är på plats.

– Vi i regionen arbetar för att förebygga risken för mutor och korruption på ett sätt som gör att medborgarna känner förtroende för våra verksamheter, säger Mikaela Waltersson (M) regionstyrelsens ordförande. Visselblåsartjänsten är en viktig del i det arbetet.I visselblåsartjänsten kan invånarna, och medarbetarna, anonymt anmäla misstänkta allvarliga missförhållanden som rör anställda eller förtroendevalda inom Region Halland och regionens bolag. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, korruption, jäv, miljöbrott eller andra oegentligheter.

För att anmälarens anonymitet ska garanteras hanteras tjänsten av ett externt företag – WhistleB. Kanalen som företaget använder är krypterad och lösenordsskyddad och ingen data, till exempel IP-adress som kan kopplas till anmälaren sparas. Anmäla kan du göra här på Region Hallands webbplats eller direkt på WhistleB, https://report.whistleb.com/sv/regionhalland

En arbetsgrupp inom Region Halland hanterar anmälningarna och bestämmer hur de ska utredas vidare. Avslutade ärenden diarieförs i Region Halland och är en allmän handling som kan sekretessbeläggas helt eller delvis.

Publicerad: 2018-09-07

Senast ändrad: