Direkt till innehållet

VRoom – uppdragsutbildning som leder till digitalt ”klick”

Publicerad: 2018-04-26 Senast ändrad:

För att lära sig om och inspireras till att använda VR (virtual reality), AR (augmented reality) och 360-teknik har personer i Halland som jobbar med vård, utbildning och kultur, gått en utbildning på Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad. Utbildningen är ett samarbete mellan DLC och Region Halland.

I Region Hallands regi gjordes en film om utbildningen som har fått namnet ”VRoom”.

Utbildningen avslutades för ett tag sedan och deltagarna går vidare i sina respektive verksamheter med mer innehållsrika verktygslådor. Den avslutande träffen i februari 2018 hade fokus på vilket som är nästa steg: Hur tar deltagarna sin kunskap och sina idéer vidare?

– VR, AR och 360 öppnar väldigt många möjligheter. Men vi måste ha förståelse för vad det kan användas till. Det är först då som teknikerna kan användas som ett material för att skapa nya verktyg och upplevelser, säger Jacob Michelsen från RISE Interactive, ett av de statligt ägda forskningsinstituten.

Abstrakt blir begripligt

Jacob Michelsen var med på VRooms avslutande träff för att hjälpa deltagarna att komma vidare med sina projekt.

De omkring 40 deltagarna har varit med på många olika workshoppar och blivit utbildade av personal på DLC, Region Halland och även av flera gästande experter. Anna Eriksson, filmutvecklare inom Kultur Halland och en av initiativtagarna till VRoom, beskriver hur det ”klickar till” när människor möts i en utbildning som denna. Det som har varit väldigt abstrakt blir begripligt:

– VRoom är en mötesplats, säger Charlotte Gimfalk, som har varit projektledare för VRoom under de cirka sex månader som utbildningen har pågått, och konstaterar:

– Vi har lyckats sänka ribban och höja taket. Och parallellt med sina heltidsarbeten har deltagarna dessutom hunnit formulera ganska konkreta idéer om hur digitalisering kan användas på sina olika arbetsplatser.

Anta nya utmaningar

Per Österberg, koordinator på Digitalt laborativt centrum, har varit en av ledarna under VRoom. Vad tror du händer i projektdeltagarnas organisationer under en sådan här utbildning?

– Med mer kunskap i respektive organisation ökar också beställarkompetensen inför att designa och ge sig in i nya utmaningar. Kanske vågar man se digitala verktyg som redskap för att ta sig an redan kända frågeställningar på nya sätt? Ju mer organisationerna mognar i de nya digitala landskap som barn och unga redan befinner sig i, desto intressantare dialoger kan vi få till på olika områden.

Utvecklingen går så snabbt, påpekar Per Österberg:

– Vissa frågor avseende till exempel tillgängligheten för VR-upplevelser i grupp, som vi hade i kursens start, är nu lösta rent tekniskt. Och då pratar vi om en tidsperiod på bara ett halvår.

Bakgrund VRoom

VRoom är en mötesplattform som startade under hösten 2017 i samarbete mellan Högskolan Halmstad och Region Halland. Syftet är att inspirera om Virtual Reality, Augmented Reality, 360-filmande, och även 3D-skanning. Grundskolelärare, IT-pedagoger, sjukvårdsutvecklare, filmare, kulturarbetare med flera var med och fick ta del av konkreta exempel i den nya, digitala uttrycksvärlden.

Tanken föddes dock redan 2014 inom Region Halland genom samtal och träffar mellan filmutvecklare och kulturarvsrepresentanter från Västsverige, Sydnorge och danska Jylland, i syfte att hitta strategier för att bredda filmarnas arbetsområde och samtidigt fånga upp kulturarvets behov av förnyad visualisering av vår gemensamma historia.

Sjuk- och hälsovård tar alltmer till sig digitalisering, och skolan med sina förändringar i läroplaner måste alltmer finna nya vägar att använda ny teknik för att förbättra skolans undervisning.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM, Högskolan i Halmstad
Film: FÄRGFILM / Region Halland