Direkt till innehållet

Budget och ekonomi

Budgeten är det övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. Här tydliggörs både övergripande mål och ekonomiska förutsättningar. Budgeten anger också hur målen ska följas upp. Det är regionfullmäktige som fattar beslut om budget.

Det här är en budget

Enligt kommunallagen ska det varje år upprättas en budget för nästkommande år – budgetåret. Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för både verksamhet och ekonomi. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret alltid ska vara periodens första år. I budgeten ska framgå hur verksamheten ska finansieras. Beslutet om budget är överordnat andra beslut som till exempel policyer, program och riktlinjer.

Budgetåret 2019

Vår budget för 2019 beslutades av Regionfullmäktige den 21 november 2018. Budgeten omfattar knappt 10 miljarder kronor. Hälso- och sjukvården står för 89% av budgeten.

Regionfullmäktige fastställde skattesatsen för 2019 till 10,82 kronor, vilket är oförändrat sen 2015 och bland det lägsta i Sverige.

Våra intäkter kommer främst från skatt och statsbidrag. Patientavgifterna står för en liten del av intäkterna (ca 2,5 procent).

Mål och budget 2019

 

Senast ändrad: