Direkt till innehållet

Budget och ekonomi

Budgeten är det övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. Här tydliggörs både övergripande mål och ekonomiska förutsättningar. Budgeten anger också hur målen ska följas upp. Det är regionfullmäktige som fattar beslut om budget.

Det här är en budget

Enligt kommunallagen ska det varje år upprättas en budget för nästkommande år – budgetåret. Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för både verksamhet och ekonomi. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret alltid ska vara periodens första år. I budgeten ska framgå hur verksamheten ska finansieras. Beslutet om budget är överordnat andra beslut som till exempel policyer, program och riktlinjer.

Budgetåret 2019

Vår budget för 2019 beslutades av Regionfullmäktige den 21 november 2018. Budgeten omfattar knappt 10 miljarder kronor. Hälso- och sjukvården står för 89% av budgeten.

Regionfullmäktige fastställde skattesatsen för 2019 till 10,82 kronor, vilket är oförändrat sen 2015 och bland det lägsta i Sverige.

Våra intäkter kommer främst från skatt och statsbidrag. Patientavgifterna står för en liten del av intäkterna (ca 2,5 procent).

Mål och budget 2019

Budgetåren 2020-2022

Vår budget för 2020 med ekonomisk plan 2021-2022 beslutades av Regionfullmäktige den 19 juni 2019. Budgeten omfattar ca 12 miljarder i kostnader och finansieras först och främst av skatter och generella statsbidrag (knappt 10,5 miljarder). Regionens övriga intäkter består framförallt av såld vård,  riktade statsbidrag och patientintäkter. Patientintäkterna står för ca 2 procent av intäkterna.

För 2020 är patientavgifterna oförändrade med undantaget för anhörignätter på BB som höjs från 260kr (vuxna)/130kr (barn) till 510kr (vuxna)/255kr (barn).

Regionfullmäktige fastställde skattesatsen till 11,40 procent, vilket är en ökning med 58 öre och ger cirka 440 miljoner kr i ökade intäkter. Totalt ökar skatteintäkterna med 667 miljoner kronor utifrån budget 2019.

Region Hallands kostnadsbudget ökade med knappt 600 miljoner kr för 2020 jämfört med budget 2019.

Tillskottet inräknar både befolkningsökning, vårdtyngd och prisökningar, men också effektiviseringskrav för att minska kostnadsökningstakten. Hälso- och sjukvård står för 87 procent av Region Hallands budget.

Här kan du läsa mer om mål och budget 2020-2022

 

Senast ändrad: