Direkt till innehållet

Årsredovisning och bokslutskommuniké

I årsredovisningen följs vart och ett av delmålen upp. Här redovisas också hur regionen använt de skattepengar och bidrag som finansierar verksamheten, hur det ekonomiska resultatet blev och orsakerna till det. Tillsammans ger resultaten en bild av hur nära vi är vår vision – den bästa livsplatsen, och vad vi behöver arbeta vidare med för att nå den.

Årsredovisningen ska antas av regionfullmäktige, året efter det år som avses. Dessförinnan, tas det fram en bokslutskommuniké. Den ger en kortfattad och övergripande bild av årets ekonomiska resultat. Kommunikén har inte granskats av revisorerna och resultatet kan förändras något till den slutliga årsredovisningen.

Senaste årsredovisningen (2018)

Senaste bokslutskommunikén (2018)

Senast ändrad: