Direkt till innehållet

Uppföljningsrapport

I uppföljningsrapporter redovisas aktiviteter och resultat som omfattar en period under budgetåret som stödjer de beslutade målen som fattats i regionfullmäktige. Rapporten ger en bild av hur arbetet fortlöper, analyserar eventuella avvikelser samt redovisar en prognos över det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen. Här hittar du de senaste rapporterna:

Uppföljningsrapport del 2 för 2018, redovisar aktiviteter och resultat som omfattar perioden januari – augusti 2018.

Uppföljningsrapport del 1 för 2018, redovisar aktiviteter och resultat som omfattar perioden januari – mars 2017.

 

 

Senast ändrad: