Direkt till innehållet

Årsredovisning

I årsredovisningen följs vart och ett av delmålen upp. Här redovisas också hur regionen använt de skattepengar och bidrag som finansierar verksamheten, hur det ekonomiska resultatet blev och orsakerna till det. Tillsammans ger resultaten en bild av hur nära vi är vår vision – den bästa livsplatsen, och vad vi behöver arbeta vidare med för att nå den.

Årsredovisningen ska antas av regionfullmäktige, året efter det år som avses.

Årsredovisning 2022

Särredovisning tandvård

Ekonomisk särredovisning av tandvårdsverksamhet 2022

Särredovisning tandvård 2022

Särredovisning Allmäntandvården 2022

Särredovisning Specialisttandvården 2022

Föregående årsredovisning

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021 som pdf

Ekonomisk särredovisning av tandvårdsverksamhet 2021

Särredovisning tandvård 2021

Särredovisning Allmäntandvården 2021

Särredovisning Specialisttandvården 2021

Senast ändrad: