Webbplatser

Webbplatser ikon

Riktlinjer för byggprojekt

På denna sida samlas styrdokument och instruktioner som leverantörer och andra samverkansparter ska ta hänsyn till vid arbeten i, eller drift av, Region Hallands fastigheter.

Handlingar, informationsmängder och manualer som ska följas vid nybyggnation, ombyggnation och drift av styr- och övervakningsanläggningar som ska uppkopplas och är uppkopplade mot Regionfastigheters Citect Scada.

Integratörsunderlag Excel, 43 kB.

Flexfas referensmanual Pdf, 5 MB.

Flextime integrationsmanual Pdf, 439 kB.

Byggnadsbenämning Pdf, 202 kB.

Exempeldriftkort Pdf, 577 kB.

Styrstandard v 1.1 Pdf, 947 kB.

Handlingar och datamängder som ska levereras till Regionfastigheter samt bilagor och mallar.

TA Dokumentförteckning Pdf, 608 kB. – innehållsförteckning med gällande version för respektive dokument.

Tillampningsanvisning_forvaltning_ver2014 Pdf, 8 MB. Tillämpningsanvisning förvaltning

RH_TA_Bilaga01_samordningsmöte Excel, 52 kB. Checklista samordningsmöte

RH_TA_Mall_IT-plan-projekt Word, 225 kB. IT-plan

RH_TS_Bilaga02_dokumentklasser Pdf, 484 kB. Dokumentklasser

RH_TA_bilaga4e5e_A Excel, 46 kB. Leveransspecifikation Förvaltningsinformation Bygg

RH_TA_bilaga4e5e_BR Excel, 25 kB. Leveransspecifikation Förvaltningsinformation Brand

RH_TA_bilaga4e5e_E Excel, 28 kB. Leveransspecifikation Förvaltningsinformation E till förvaltning

RH_TA_bilaga4e5e_K Excel, 36 kB. Leveransspecifikation Förvaltningsinformation bygg (K) till förvaltning

RH_TA_bilaga4e5e_V Excel, 27 kB. Leveransspecifikation Förvaltningsinformation V

RH_TA_bilaga4e5e_VS Excel, 28 kB. Leveransspecifikation Förvaltningsinformation VS

RH_TA_Bilaga06 Pdf, 467 kB. Region Halland. Tillämpningsanvisning förvaltning

Namnruta DWG, Mall för ritningsstämpel AutoCad – kontakta Regionfastigheter för tillgång

CD011_001_001 Excel, 18 kB. Godkända rumsnamn och funktionskoder

VD011_001_001 Excel, 17 kB. Värdelista datafält

Blankett Revit, Mall A1 med stämpel + metadata för inläsning i arkivsystem – kontakta Regionfastigheter för tillgång

Dokumentation strålskydd Pdf, 2 MB. Region Hallands kravställning för dokumentation av strålskärmning i lokaler

PTS – Program för teknisk standard – är Region Hallands system för att åstadkomma rätt kvalitet i projektering, byggande och förvaltning. PTS ger stöd och styrning för alla som jobbar inom Regionfastigheter eller är engagerade i uppdrag för Regionfastigheter.

PTS innehåller bra lösningar som kan återanvändas i hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det som inte är bra kan, genom den öppna strukturen i PTS, fångas upp och nå alla i ett ständigt lärande. PTS bygger en rak väg genom processen som begränsar omtag på grund av otydlighet.

PTS – Program för teknisk standard Länk till annan webbplats.

Kontakt

Regionfastigheter

Besöksadress: Fredriksvallsgatan 7, Halmstad

035-13 48 00

Senast ändrad: