Webbplatser

Webbplatser ikon

Kattegatts kustvattenråd

I Kattegatts kustvattenråd kan du som privatperson, organisation eller företag vara med och påverka i kustvattenfrågor. Kattegatts kustvattenråd jobbar med många olika frågor, bland annat övergödning, miljögifter, fiske och klimatförändringar, längs hela den halländska kusten ner till Kullaberg i Höganäs kommun.

Kattegatts kustvattenråd arbetar utifrån EU:s vattendirektiv och vänder sig till alla som har intresse av kustvattenfrågor i Halland och nordvästra Skåne – företag, offentliga verksamheter, intresseorganisationer, privatpersoner med flera.

Ökad kunskap och möjlighet att samverka

Kustvattenrådet ska göra det möjligt att vara delaktig och samverka i vattenförvaltningen, öka kunskapen och underlätta kunskapsutbytet om kustvattnet och öka förståelsen för olika intressenters verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. Arbetet i Kustvattenrådet ska också bidra till att god ekologisk och kemisk status uppnås inom de sjöar och vattendag som berörs och till god miljökvalitet i havet.

Rådslag med olika teman

Varje år sker minst ett rådslag där olika teman lyfts upp, exempelvis tillståndet i havet och klimatanpassning av kusten. Deltagare i Kattegatts kustvattenråd förväntas medverka vid rådslag och bidra till att initiativ tas och aktiviteter genomförs.

Rådslag 12 april 2024

Vårens rådslag arrangerades på Solviken Apelviken i Varberg på temat Bad. Vi fick lära oss mer om hur Havs- och vattenmyndigheten arbetar med badvattenkvalitet och om hantering av tång på badstränderna i Varbergs kommun. Läs mer i dokumentation och presentationer nedan. Dagen avslutades med att Peter Börjesson guidade oss genom badhistoriken för Varberg.

Tre fokusområden

Kattegatts kustvattenråd har tre fokusområden; Kusten och havet som resurs, Klimatet samt Biologisk mångfald. I samband med rådslag formas ett handlingsprogram som följer den innevarande förvaltningscykeln 2022-2027.

Vill du vara med i kustvattenrådet?

För att ingå i kustvattenrådet krävs en skriftlig anmälan som även innehåller ett åtagande om medverkan. Varje organisation eller företag som ingår i kustvattenrådet ska säkerställa att de egna representanterna har rätt mandat utifrån den aktuella nivån i kustvattenrådets organisation.

För att anmäla medverkan i Kattegatts kustvattenråd skickar du organisation/företag/namn och kontaktuppgifter till: Anne.udd@regionhalland.se

Initiativ till aktiviteter och åtgärder, stora som små, kan tas av deltagare i kustvattenrådet och ska uppfylla följande kriterier:

  • Två eller flera aktörer ska medverka
  • Det ska höja kunskapen
  • Resultat ska dokumenteras
  • Det ska bidra till Kattegatts kustvattenråds syfte

När initiativ lämnas ska det finnas en beskrivning av initiativets syfte, vilka som ska medverka och på vilket sätt Kattegatts kustvattenråd kan stödja initiativet. Initiativ bör genomföras i projektform och ledas av separata styrgrupper sammansatta av projektets initiativtagare och finansiärer.

Förteckning över företag och organisationer som ingår i kustvattenrådet samt organisationer som medverkar som basfinansiärer. Privatpersoner som ingår i kustvattenrådet är inte med i listan.

Basfinansiärer

Kungsbacka kommun

Varbergs kommun

Falkenbergs kommun

Halmstads kommun

Laholms kommun

Båstads kommun

Ängelholms kommun

Övriga medverkande företag och organisationer

Lamna

Halmstad Naturskyddsförening

Informationscentralen för Västerhavet

Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund

Hallands Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen Kungsbacka

Familjejordbrukarnas Riksförbund

Åsa 365

Södra Cell Värö

Rädda Hallandskusten

Vänsterpartiet Laholm

Ätrans Vattenråd EF

Lygnerns vattenråd

Säröhus AB

Lokalt ledd utveckling Halland

STF Södra Halland

Vatten och Miljö i Väst AB VIVAB

Framtid Gottskär

Miljöpartiet de gröna i Halland

Miljöpartiet Falkenberg

Stensåns vattenråd

LRF Halland

Steninge Natur- och Miljöförening

Havs- och Kustfiskarnas PO Sverige

Viskans vattenråd

Naturskyddsföreningen i Ängelholm

Svenska Jägarförbundet

Högskolan Halmstad

Laholmsbuktens VA

Södra Hallands Naturskyddsförening

Naturvårdsbiologi Halland

Strandmiljö Laholm

Havsnätverket Väst

RenHamn AB

Falkenberg Rotaryklubb

Lekverket ek. förening

Nätverksträffar och aktiviteter

Kattegatts kustvattenråd arrangerar både nätverksträffar och deltar i aktiviteter som berör den halländska kuststräckan och nordvästra Skånes kuststräcka ner till Kullaberg i Höganäs kommun, exempelvis Västerhavsveckan och Ängelholms vattendag.

Samverkan limniska vattenråd

Kattegatts kustvattenråd samverkar i aktuella frågor med de limniska vattenråden i vårt område. Detta sker på initiativ av ett eller flera vattenråd eller någon av våra medverkande organisationer.

Västerhavsveckan

Kattegatts kustvattenråd medverkar i Västerhavsveckan, som arrangeras varje år i vecka 32.

Västerhavsveckan Länk till annan webbplats.

Västerhavsveckan Halland Länk till annan webbplats.

Strandstädarkarta Kattegatt

Marint skräp är ett stort problem längs våra kuster. Strandstädarkartan Kattegatt är ett interaktivt verktyg där alla som vill städa stränder kan medverka i städinitiativ och uppmärksamma behov av städning längs västkusten från Kungsbacka till Ängelholm. Kartan är resultatet av ett samarbete mellan Kattegatts Kustvattenråd, kustkommunerna och Länsstyrelsen Halland.

Strandstädarkartan Kattegatt (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Följ arbetet på Instagram: Strandstädarkartan Kattegatt Länk till annan webbplats.(@strandstadarkartan_kattegatt)

Nyhetsbrev och sociala medier

Mycket händer som rör hav och kust och intresset för frågorna är stort. Kattegatts kustvattenråd omvärldsbevakar via våra kanaler i sociala medier Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram Länk till annan webbplats..

Du kan även prenumerera på Kattegatts kustvattenråds nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Är du intresserad av prenumeration kontakta samordnaren.

Logotyp för Kattegatts kustvattenråd

Kontakt

Anne Udd

Samordnare

Senast ändrad: