Webbplatser

Webbplatser ikon

Miljösamverkan Halland

Miljösamverkan Halland är ett samarbete mellan länets sex kommuner och Länsstyrelsen Hallands län. Samverkan sker inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.

Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Halland.

Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer.

Miljösamverkan Väst

Miljösamverkan Väst är ett samarbete mellan Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Huvudmålgruppen är handläggare inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel på miljökontor och länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland.

Miljösamverkan väst (miljosamverkanvast.se) Länk till annan webbplats.

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är en gemensam samarbetsyta för handläggare med flera på miljömyndigheterna i Halland och Västra Götalands län. Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen, skicka e-post till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se

Tillsynsportalen Väst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Martina Lindegren, projektledare Miljösamverkan Halland
Telefon: 035 13 19 38
E-post: Martina Lindegren@regionhalland.se

Senast ändrad: