Webbplatser

Webbplatser ikon

Skogen i Halland

Region Halland arbetar med skogen på flera olika sätt. Skogen är viktig i klimatarbetet, för det halländska näringslivet och som ett besöksmål för invånare och turister.

De ekosystemtjänster som skogen producerar har stor betydelse för vår välfärd. Halland har ett bra läge för skoglig tillväxt med bra klimat och bra jordar. Halland har även en skogsindustri i världsklass med potential att skapa och ta tillvara nya idéer för att stärka utvecklingen av en koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering.

I våra skogar har vi ett av jordens allra viktigaste ekosystem, genom att skogen:

  • tar upp koldioxid och fungerar som en så kallad ”kolsänka”,
  • ger oss biomassa, ett förnybart energislag,
  • har rik biologisk mångfald.

Så jobbar Region Halland med skog

Stöd till näringslivet

Halland har en stor skogsindustri med företag som jobbar med att utveckla nya produkter som är efterfrågade och klimatvänliga. Det finns också stora möjligheter att jobba med skogen som ett attraktivt besöksmål.

Klimatet och den gröna omställningen

Skogen binder koldioxid och den halländska skogen tar idag hand om en halv miljon ton koldioxid genom sin tillväxt. Råvara från skogen används också för att ersätta fossila råvaror som kol och olja i olika produkter, som drivmedel, plast och textil.

Detta beskrivs mer ingående i rapporten Hallands skogar ur ett klimatperspektiv:

Kunskapsrapporten ”Hallands skogar ur ett klimatperspektiv” Pdf, 1 MB. (pdf)

Skogen som besöksmål

Skogen är en viktig plats för många, för naturupplevelser och rekreation. Det finns stora möjligheter att fortsätta att utveckla skogen som besöksmål. Region Halland jobbar med skogsägare och andra organisationer för att utveckla en hållbar naturturism.

Utbildning i skogsvård och naturturism

Region Halland driver, genom Munkagårdsgymnasiet Länk till annan webbplats., utbildningar i bland annat skogsvård och naturturism.

Senast ändrad: