Webbplatser

Webbplatser ikon

Den halländska skogen

Granen dominerar den halländska skogen; mer än 50 procent av Hallands produktiva skogsmark består av gran. Det beror på att granen trivs i den halländska jordmånen men också att den ger god avkastning och kan användas till mycket.

Trots att granen är så dominerande har Halland ett varierat skogslandskap med många fina lövskogar. Den halländska lövskogen och blandskogen har dock minskat, vilket gör det viktigt att vara rädda om de varierade skogar som finns, inte minst på grund av att de är viktiga för den biologiska mångfalden. Andelen skyddad produktiv skog är cirka 10 procent av skogsarealen.

Stor andel privatägd skog

Merparten av de halländska skogarna, 84 procent, ägs av privatpersoner och inte av bolag eller offentliga organisationer. Det är ovanligt om man jämför med andra delar av landet. Totalt är det cirka 10 000 privatpersoner som äger skog i Halland. De halländska skogsfastigheterna är också ganska små om man jämför med hur det ser ut i resten av Sverige.

Viktig del av näringslivet

Skogen är viktig för det halländska näringslivet. Idag sysselsätter skogen och skogsindustrin mer än 5000 personer i Halland och står för stora värden både här hemma och genom export.

Skogen är en framtidsbransch på flera sätt

Inom skogsnäringen i Halland finns en varierad arbetsmarknad med allt från ensamföretagaren som fäller virke i skogen till de stora sågverken och massa- och pappersbruken. I företagen pågår idag en intensiv forskning och utveckling för att använda skogens resurser till nya produkter.

Hallands skogar har också blivit allt viktigare för en växande besöksnäring. För en besökare i Halland är landskapet idag inte bara synonymt med milslånga stränder utan också med mat och fin natur. Skogen i Halland är i allra högsta grad en framtidsbransch.

Skogarna binder koldioxid

Växande skog binder koldioxid. Det gör att den halländska skogen och skogsmarken har betydande lager av bundet koldioxid. Skogen i Halland växer så bra att det hela tiden växer mer än vad som avverkas; varje år binder tillväxten i skogen mer än Hallands hela koldioxidutsläpp. På så sätt är Hallands skogar riktiga klimathjältar.

Senast ändrad: