Webbplatser

Webbplatser ikon

Regionalt skogsprogram i Halland

Syftet med det regionala skogsprogrammet är att skapa regional aktivitet för fler jobb, hållbar tillväxt och att bidra till en växande bio-ekonomi. Det regionala programmet är en del i Sveriges nationella skogsprogram.

Det nationella skogsprogrammets vision är: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Nationellt skogsprogram (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Det regionala skogsprogrammet har fyra fokusområden

Hållbart skogsbruk

En skog med god tillväxt och säkerställd tillgång till biomassa. Ett skogsbruk som på kort och lång sikt balanserar miljömässiga, sociala och ekonomiska värden.

Skogen som råvara

Skapa och tillvarata innovationer och hållbart producera förädlad skogsråvara för en växande bioekonomi

Mångbruk av skog

Ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens miljömässiga, sociala och ekonomiska värden.

Kunskap och kompetens

Synliggöra skogens och skogsnäringens värden. Öka attraktiviteten i skogliga utbildningar för att möta behovet av kompetensförsörjning. Tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Webbplats för det regionala skogsprogrammet

På webbplatsen kan du läsa mer om det regionala skogsprogrammet och vad det innehåller.

Regionalt skogsprogram för Halland Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: