Direkt till innehållet

Information om Region Hallands arbete med anledning av kriget i Ukraina

Här samlas information som rör Region Hallands arbete med anledning av det säkerhetspolitiska läget i världen och Rysslands invasion av Ukraina. I nuläget finns ingen påverkan på Region Hallands verksamheter som innebär att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt.

Så här arbetar Region Halland

Arbetet kopplat till det säkerhetspolitiska läget fortsätter i ordinarie struktur

Med anledning av kriget i Ukraina och den säkerhetspolitiska situationen har Region Halland under en period aktiverat stabsläge. Syftet har varit att följa händelseutvecklingen och att säkra regionens förmåga att leverera tjänster vid en påverkan på vår organisation. Stabens fokusområden har varit försörjningsberedskap, IT-säkerhet, kommunikation och vård till personer som flytt. Arbetet inom dessa områden fortsätter nu i ordinarie struktur och stabsläget är avslutat.

Region Halland arbetar i tät kontakt med andra myndigheter. I Halland är Länsstyrelsen den myndighet som har särskilt ansvar för att följa den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen, med fokus på hur den kan påverka Halland. Det finns upparbetade strukturer och regionala planer för att snabbt kunna möta behov i länet.

Här finns mer information från Länsstyrelsen med kopplat till det säkerhetspolitiska läget

Stöd och bidrag

Region Halland bidrar med hjälp till befolkningen i Ukraina på det sätt som behövs genom nationellt koordinerade insatser. Det är viktigt att insatserna samordnas med andra myndigheter. Utöver det har Region Halland inte möjlighet att bistå i separata insamlingsinitiativ eller ta emot material från privatpersoner som vill hjälpa till.

Om du som privatperson önskar bidra kan du kontakta någon av de hjälporganisationer som arbetar med stöd till Ukraina.

Var uppmärksam på felaktig information

Tänk på att vara uppmärksam och källkritisk till den information du tar del av. Dela inte heller information vidare om du inte vet vem som står bakom.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats kan du läsa mer om källkritik.

Hantera oro

På 1177.se kan du läsa om hur man kan hantera oro och vad man kan göra själv för att må bättre. Där finns även råd om hur du kan stötta barn som är oroliga.
1177.se – Att vara orolig

Stödmaterial till föräldrar och vuxna som tar hand om barn efter flykt

Information till föräldrar och vuxna som tar hand om barn efter flykt (ukrainska)
Information till föräldrar och vuxna som tar hand om barn efter flykt (ryska)
Information till föräldrar och vuxna som tar hand om barn efter flykt (svenska)

Hälso- och sjukvård för flyktingar från Ukraina

Flyktingar från Ukraina har rätt till samma hälso- och sjukvård som asylsökande. På sidan Vård om du är asylsökande på 1177.se/Halland kan du läsa mer om vad som gäller.

På sidan To seek healthcare in Sweden på  1177.se/Halland finns information på engelska om hur man söker vård i Sverige.

På 1177.se/Halland finns följande texter översatta till ukrainska och ryska:

Ukrainska
Vaccination mot Covid-19
Om Covid-19
Råd till dig som har Covid-19

Ryska
Vaccination mot Covid-19
Om Covid-19
Råd till dig som har Covid-19

Informationsblad om vård, på ukrainska och engelska

Information om hälsoundersökning och hur man söker vård, riktad till de som nyligen kommit till Sverige. Det är olika blad beroende på vilken kommun personen bor i.

Information om hälso- och sjukvård, Falkenberg

Information om hälso- och sjukvård, Halmstad och Laholm

Information om hälso- och sjukvård, Hylte

Information om hälso- och sjukvård, Kungsbacka

Information om hälso- och sjukvård, Varberg

Resor till och från vården

När invånare har behov av vård och när individens hälsa inte medger resa med kollektivtrafik eller annat färdsätt kan sjukresa vara ett alternativ. De flyktingar och individer som kommer från Ukraina och som omfattas av massflyktingdirektivet, söker asyl eller på annat sätt kommer till Sverige har rätt till sjukresor.
Bokning av sjukresa

  • Sjukresa bokas alltid genom Resam, tfn: 0771-91 00 90.
  • Egenavgiften är 0 kr vid resa med regionens sjukresefordon (Resam). Om Resam behöver anvisa till annat fordon är kostnaden 40 kr/enkel resa.

LMA-kort ska uppvisas om sådant finns.

Migrationsverkets särskilda bidrag för asyl­sö­kande

Personer som registrerat sig via Migrationsverket har möjlighet att ansöka om särskilt bidrag.

Bidraget kan sökas av personer som har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen och som inte kan bekostas av individen själv. Det kan till exempel vara egenvårdsprodukter, glasögon eller varma vinterskor. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning.

Ansökan görs på Migrationsverkets webbplats; Ekonomiskt stöd – Migrationsverket
Migrationsverket kan vara behjälpliga med att fylla i ansökan. Det kan antingen vara i receptionen på Migrationsverkets boende i Spenshult eller vid de tillfällen Migrationsverkets personal besöker andra boenden som finns i länet.

Sällskapsdjur från Ukraina

Det finns regler för att ta in djur till Sverige, bland annat för att förhindra att vi får in rabies.

Sällskapsdjur som kommer från Ukraina tillsammans med sina ägare måste undersökas av veterinär för att minimera att rabies kommer in och sprids i Sverige. De som flytt från Ukraina kan behöva hjälp med att kontakta och hitta till veterinären. Det är viktigt att ringa i förväg då djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken. Besöket är kostnadsfritt.

Om du vill bistå – tänk på att inte ta emot djur som inte har kontrollerats av en veterinär, eftersom Ukraina är ett så kallat högriskland för rabies.

Jordbruksverkets webbplats finns information om vad som gäller om man vill ta in djur från Ukraina till Sverige.

Samlade nyheter

Här hittar du nyheter som Region Halland publicerat med anledning av det säkerhetspolitiska läget.
Regional stab upprättad med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen

Länkar till andra myndigheter

Krisinformation.se – Kriget i Ukraina
MSB – Om Rysslands invasion av Ukraina
Regeringen.se – Rysslands invasion av Ukraina
Migrationsverket – Information med anledning av situationen i Ukraina

Senast ändrad: