Direkt till innehållet

Inköp och upphandling

De inköp som Region Halland gör ska främja hållbar utveckling och de gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt. Sociala, ekologiska och ekonomiska hänsyn tas alltid vid inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader.

Vår inköpsverksamhet ska bidra till att minska sociala skillnader, främja integration samt stimulera utvecklingen av socialt medvetna marknader för en ansvarsfull samhällsstyrning. Upphandlingsmyndighetens kriterier för miljökrav och sociala krav i upphandling används. Vi vill också främja konkurrens och underlätta för små och medelstora leverantörer att delta i upphandlingar.

RFI, extern remiss och hearing

En upphandling inleds ibland med att potentiella leverantörer får en möjlighet att lämna synpunkter.

Målet med en RFI (request for information) är att få information om möjliga lösningar, produkter och tjänster på marknaden. Vid en extern remiss ges potentiella leverantörer möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast av upphandlingsdokumentet. Hearing är en dialog med potentiella leverantörer som bjuds in till ett samtal.

I de fall RFI, extern remiss eller hearing används, annonseras det bland pågående upphandlingar.

Upphandlingsplan 2023–2024

Upphandlingsplanen 2023–2024 visar upphandlingar och den planerade avtalsstart som är aktuell vid tidpunkten för upphandlingsplanens publicering. Upphandlingsplanen omfattar både avtal som ska upphandlas för att ett befintligt avtal löper ut och helt nya inköpsbehov.

Gällande avtal

Lista på Region Hallands avtal.

För utlämningsärenden kontakta: RK Inkop och upphandling@regionhalland.se

Anställda i Region Halland hänvisas till intranätet för information om gällande avtal.

Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar som annonserats finns publicerade här.

Lämna anbud

För att lämna anbud på annonserade upphandlingar behöver du följa länken till pågående upphandlingar samt skapa ett kostnadsfritt konto i Opic. För vägledning i hur du lämnar anbud, se Upphandlingsmyndighetens råd.

Tilldelningsbeslut

Lista på vilka leverantörer som vunnit Region Hallands upphandlingar.

Policy och riktlinjer

Inköp och upphandling – policy

Inköp och upphandling – riktlinjer

Hållbar upphandling – hållbara leveranskedjor

Ett nationellt samarbete finns kring uppföljning av Hållbar upphandling. Mer om det kan du läsa här: Hållbar Upphandling – Ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner.

Alla regioner har samma Uppförandekod. I Halland har den antagits av Regionfullmäktige.
Uppförandekod för leverantörer

Kontakt

Är det något du undrar över som har med regionens upphandlingar att göra, kontakta Regionupphandling: RK Inkop och upphandling@regionhalland.se

Senast ändrad: