Webbplatser

Webbplatser ikon

Inköp och upphandling

De inköp som Region Halland gör ska främja hållbar utveckling och de gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt. Sociala, ekologiska och ekonomiska hänsyn tas alltid vid inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader.

Vår inköpsverksamhet ska bidra till att minska sociala skillnader, främja integration samt stimulera utvecklingen av socialt medvetna marknader för en ansvarsfull samhällsstyrning. Upphandlingsmyndighetens kriterier för miljökrav och sociala krav i upphandling används. Vi vill också främja konkurrens och underlätta för små och medelstora leverantörer att delta i upphandlingar.

RFI, extern remiss och hearing

En upphandling inleds ibland med att potentiella leverantörer får en möjlighet att lämna synpunkter.

Målet med en RFI (request for information) är att få information om möjliga lösningar, produkter och tjänster på marknaden. Vid en extern remiss ges potentiella leverantörer möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast av upphandlingsdokumentet. Hearing är en dialog med potentiella leverantörer som bjuds in till ett samtal.

I de fall RFI, extern remiss eller hearing används, annonseras det bland pågående upphandlingar Länk till annan webbplats..

Upphandlingsplan 2024–2025

Upphandlingsplanen 2024–2025 Pdf, 332 kB. visar upphandlingar och den planerade avtalsstart som är aktuell vid tidpunkten för upphandlingsplanens publicering. Upphandlingsplanen omfattar både avtal som ska upphandlas för att ett befintligt avtal löper ut och helt nya inköpsbehov.

Gällande avtal

Lista på Region Hallands avtal Länk till annan webbplats.

För utlämningsärenden kontakta: RK Inkop och upphandling@regionhalland.se

Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar Länk till annan webbplats. som annonserats finns publicerade här.

Lämna anbud

För att lämna anbud på annonserade upphandlingar behöver du följa länken till pågående upphandlingar samt skapa ett kostnadsfritt konto i Opic. För vägledning i hur du lämnar anbud, se Upphandlingsmyndighetens råd Länk till annan webbplats..

Tilldelningsbeslut

Lista på leverantörer som vunnit Region Hallands upphandlingar Länk till annan webbplats.

Policy och riktlinjer

Inköpspolicy – Region Halland med helägda bolag Pdf, 100 kB.

Inköp och upphandling – riktlinjer Pdf, 218 kB.

Hållbar upphandling – hållbara leveranskedjor

Det finns ett nationellt samarbete kring uppföljning av Hållbar upphandling.

Hållbar Upphandling – Ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats..

Alla regioner har samma Uppförandekod. I Halland har den antagits av Regionfullmäktige.

Uppförandekod för leverantörer Länk till annan webbplats.

Vägledning till kontraktsvillkoret Länk till annan webbplats.

Kontakt

Regionupphandling

E-post: RK Inkop och upphandling@regionhalland.se

Senast ändrad: