Direkt till innehållet

Inköp och upphandling

Här hittar du information om Region Hallands policy för inköp och om aktuella upphandlingar.

Våra inköp ska vara hållbara

De inköp som Region Halland gör ska främja hållbar utveckling och de gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt. Sociala, ekologiska och ekonomiska hänsyn tas alltid vid inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader.

Vår inköpsverksamhet ska bidra till att minska sociala skillnader, främja integration samt stimulera utvecklingen av socialt medvetna marknader för en ansvarsfull samhällsstyrning. Upphandlingsmyndighetens kriterier för miljökrav och sociala krav i upphandling används. Vi vill också främja konkurrens och underlätta för små och medelstora leverantörer att delta i upphandlingar.

Inköp och upphandling - policy

Inköp och upphandling - riktlinjer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekoden är nationell och lik för regioner i hela Sverige. Den har antagits av Regionfullmäktige i Halland.

Uppförandekod för leverantörer

Ett nationellt samarbete finns kring uppföljning av uppförandekoden. Mer om det kan du läsa här: Hållbar Upphandling - Ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting.

Upphandling

Upphandlingsplan 2021

Gällande avtal

Upphandlingar som pågår inom Region Halland

Tilldelningsbeslut

Region Hallands e-handelssystem Agresso

Region Hallands e-handelssystem Sesam

 

Är det något du undrar över som har med regionens upphandlingar att göra, kontakta Regionupphandling: regionupphandling@regionhalland.se

Senast ändrad: