Direkt till innehållet

Fastigheter

Regionfastigheter ansvarar för långsiktig och hållbar förvaltning av regionens fastighetsbestånd, samt för planering och genomförande av byggprojekt. Upphandlingar görs löpande i form av ramavtal för entreprenörer och konsulter, samt specifika entreprenadupphandlingar. Denna sidan innehåller material för dig som levererar tjänster till regionfastigheter.

Regionfastigheters Kravspecifikationer och Manualer för Citect Scada Styr- och Övervakningsanläggningar

Nedanstående dokument beskriver de handlingar, informationsmängder, och manualer som ska följas vid nybyggnation, ombyggnation och drift av Styr- och övervakningsanläggningar som skall uppkopplas och är uppkopplade mot Regionfastigheters Citect Scada.

Integratörsunderlag

Flexfas referensmanual

Flextime integrationsmanual

Byggnadsbenämning

StyrIntegrationsstandard V1.3

Region Halland Märkstandard Installationer 4D04 - version 2022-02-07, (medicinska gaser, värme/sanitet/kyla, luft, el, styr)

Exempeldriftkort

Regionfastigheters CAD-kravspecifikation

Nedanstående dokument beskriver de handlingar och informationsmängder som ska levereras till Regionfastigheter. Där finns även bilagor som till exempel mallar för samordning och IT-plan.

Region Halland CAD-Kravspecifikation 1.1 (pdf)

Bilaga 1 Systemkrav Objektmodeller Anvisningar 1.1 (pdf)

Bilaga 3 Begreppsförklaringar 1.0 (pdf)

Bilaga 4 Mall för protokoll från CAD samordningsmöte 1.0 (pdf)

Bilaga 6 DVD_omslag_mall (pdf)

Bilaga 7 RH Arkivblankett_mall (pdf)

Bilaga 8 Halland_namnruta_forklaring (pdf)

RFH_Mall_Leveransinnehåll_v1-8 (pdf)

PTS  Program för teknisk standard

PTS – Program för teknisk standard - är Region Hallands system för att åstadkomma rätt kvalitet i projektering, byggande och förvaltning. PTS ger stöd och styrning för alla som jobbar inom Regionfastigheter eller är engagerade i uppdrag för Regionfastigheter.

PTS innehåller bra lösningar som kan återanvändas i hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det som inte är bra kan, genom den öppna strukturen i PTS, fångas upp och nå alla i ett ständigt lärande. PTS bygger en rak väg genom processen som begränsar omtag på grund av otydlighet. Utvecklingen av PTS har pågått i tjugofem år. Gällande program togs i bruk 1991. PTS är baserat på anvisningar från SPRI "Att utarbeta PTS, Program för teknisk standard" daterad 1986.

PTS - Program för teknisk standard

PTS forum är användarnätverket för PTS program för teknisk standard som ägs och drivs av Landstingsfastigheter i Sveriges södra fastighetsregion (Halland, Jönköping, Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Västmanland samt Gotland).

Kontakt:

Regionfastigheter

Besöksadress: Fredriksvallsgatan 7, Halmstad

Telefon: 035-13 48 00 (växel)

regionfastigheter@regionhalland.se

Senast ändrad: