Direkt till innehållet

Fastigheter

Regionfastigheter ansvarar för långsiktig och hållbar förvaltning av regionens fastighetsbestånd, samt för planering och genomförande av byggprojekt. Upphandlingar görs löpande i form av ramavtal för entreprenörer och konsulter, samt specifika entreprenadupphandlingar. Här finns material för dig som levererar tjänster till Regionfastigheter.

Kravspecifikationer och manualer för Citect Scada styr- och övervakningsanläggningar

Nedanstående dokument beskriver de handlingar, informationsmängder, och manualer som ska följas vid nybyggnation, ombyggnation och drift av Styr- och övervakningsanläggningar som ska uppkopplas och är uppkopplade mot Regionfastigheters Citect Scada.

Integratörsunderlag

Flexfas referensmanual

Flextime integrationsmanual

Byggnadsbenämning

Exempeldriftkort

Styrstandard v1.0

Anvisningar och checklistor

VVS-STYR – Checklista Granskningshandling (pdf)

El – Checklista Granskningshandling (pdf)

A – Checklista Granskningshandling

Region Halland Märkstandard Installationer 4D04 – version 2022-02-07, (medicinska gaser, värme/sanitet/kyla, luft, el, styr)

BIM-kravspecifikation / tillämpningsanvisningar

Nedanstående dokument beskriver de handlingar och datamängder som ska levereras till Regionfastigheter. Här finns även bilagor och mallar.

TA Dokumentförteckning – innehållsförteckning med gällande version för respektive dokument.

Tillampningsanvisning_forvaltning_ver2014 Tillämpningsanvisning förvaltning

RH_TA_Bilaga01_samordningsmöte Checklista samordningsmöte

RH_TA_Mall_IT-plan-projekt IT-plan

RH_TS_Bilaga02_dokumentklasser Dokumentklasser

RH_TA_bilaga4e5e_A Leveransspecifikation Förvaltningsinformation Bygg

RH_TA_bilaga4e5e_BR Leveransspecifikation Förvaltningsinformation Brand

RH_TA_bilaga4e5e_E Leveransspecifikation Förvaltningsinformation E till förvaltning

RH_TA_bilaga4e5e_K Leveransspecifikation Förvaltningsinformation bygg (K) till förvaltning

RH_TA_bilaga4e5e_V Leveransspecifikation Förvaltningsinformation V

RH_TA_bilaga4e5e_VS Leveransspecifikation Förvaltningsinformation VS

RH_TA_Bilaga06 Region Halland. Tillämpningsanvisning förvaltning

Namnruta DWG, Mall för ritningsstämpel AutoCad – kontakta Regionfastigheter för tillgång

CD011_001_001 Godkända rumsnamn och funktionskoder

VD011_001_001 Värdelista datafält

Blankett Revit, Mall A1 med stämpel + metadata för inläsning i arkivsystem – kontakta Regionfastigheter för tillgång

PTS  Program för teknisk standard

PTS – Program för teknisk standard – är Region Hallands system för att åstadkomma rätt kvalitet i projektering, byggande och förvaltning. PTS ger stöd och styrning för alla som jobbar inom Regionfastigheter eller är engagerade i uppdrag för Regionfastigheter.

PTS innehåller bra lösningar som kan återanvändas i hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det som inte är bra kan, genom den öppna strukturen i PTS, fångas upp och nå alla i ett ständigt lärande. PTS bygger en rak väg genom processen som begränsar omtag på grund av otydlighet. Utvecklingen av PTS har pågått i tjugofem år. Gällande program togs i bruk 1991. PTS är baserat på anvisningar från SPRI ”Att utarbeta PTS, Program för teknisk standard” daterad 1986.

PTS – Program för teknisk standard

Kontakt

Regionfastigheter

Besöksadress: Fredriksvallsgatan 7, Halmstad

Telefon: 035-13 48 00 (växel)

regionfastigheter@regionhalland.se

Senast ändrad: