Webbplatser

Webbplatser ikon

Leverantörsfakturor och e-handel

Region Halland använder sig av elektronisk fakturahantering.

Enligt lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura.

Detta innebär att du som leverantör till Region Halland alltid ska skicka e-faktura. Observera att PDF inte räknas som ett godkänt e-fakturaformat.

Fakturareferens

Som leverantör till Region Halland ska du märka dina fakturor med ett referensnummer enligt formatet ZZ + tre bokstäver + tre siffror utan mellanslag ex. ZZABC123.

Denna kod ska beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället, och du som leverantör kan kräva att beställaren uppger denna.

Att skicka elektronisk faktura

E-faktura via Peppol

Region Halland tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2321000115.

Kontakta en VAN-operatör vid eventuella frågor.

PDF-faktura

E-postadress: faktura.rh@regionhalland.se (fakturan måste mejlas som PDF-dokument)

Pappersfaktura

(OBS! Får ej adresseras direkt till verksamheten)

Region Halland
Box 310
737 26 Fagersta

Betalningsvillkor

Betalning ska ske 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas ankomst.

E-handel

Region Halland använder sig av elektronisk handel. Se villkor nedan.

Region Hallands e-handelssystem Agresso Pdf, 165 kB.

Region Hallands e-handelssystem Sesam Pdf, 19 kB.

Senast ändrad: