Direkt till innehållet

Leverantörsfakturor och e-handel

Region Halland använder sig av elektronisk fakturahantering.

Från den 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).
Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Detta innebär att du som leverantör till Region Halland alltid ska skicka e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt fakturaformat.

Fakturareferens

Som leverantör till Region Halland ska du märka dina fakturor med ett referensnummer enligt formatet ZZ + tre bokstäver + tre siffror utan mellanslag ex. ZZABC123.
Denna kod skall beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället, och du som leverantör kan kräva att beställaren uppger denna.

Att skicka elektronisk faktura

Region Halland tar emot fakturor via VAN-operatören InExchange i formatet Svefaktura. Vårt parts-id är GLN. 7340129600020. Kontakta din VAN-operatör vid eventuella frågor.
Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor från ert system kan du registrera manuellt via InExchange fakturaportal kostnadsfritt. Kontakta InExchange för eventuella frågor på 0500-44 63 60.

Har du ett befintligt avtal tecknat före den 1 april 2019?

Du som har ett avtal tecknat före den 1 april 2019 kan fortsätta fakturera som i dag men vi önskar att du övergår till elektronisk fakturering så snart som möjligt. Observera att lagen inte gäller retroaktivt.

PDF-faktura

E-postadress: faktura.rh@regionhalland.se (fakturan måste mejlas som PDF-dokument)

Pappersfaktura

Region Halland
Box 310
737 26 Fagersta

E-handel

Region Halland använder sig av elektronisk handel. Se villkor nedan.

Region Hallands e-handelssystem Agresso

Region Hallands e-handelssystem Sesam

Senast ändrad: