Direkt till innehållet

Logga in i IT-system på distans

Region Halland har ett nytt system för distansarbetsplats - VDI. Det nya systemet ger bättre funktionalitet och användarvänlighet. Återkommande användare rekommenderas att ladda ner klienten till sin dator, för användare som använder distansarbetsplatsen mer sporadiskt finns en webklient som inte kräver nerladdning.

vdiex.regionhalland.se

För inlogg med SITHS-kort, gå vidare till vardgivare.regionhalland.se

För hjälp med VDI kontakta IT-Servicedesk på tel: 010-476 19 00

Manualer

Manual VMware Horizon Client Installation Konsult RH

Filöverföring Webb klient

Filöverföring Horizon klient

Senast ändrad: