Direkt till innehållet

Anslut till regionens IT-system på distans

Hur du ska gå tillväga för att få åtkomst till din Region Hallands IT-system om du befinner dig på en annan plats än på regionens nätverk beror på vad du behöver komma åt, var du är och vilken utrustning du har tillgång till.

Vårdsystem eller administrativa system

Om du ska nå ett vårdsystem måste du använda VDI lösningen, se nedan under För dig med RH-dator som behöver nå ett vårdsystem t.ex. VAS. Du som endast behöver nå de administrativa webbsystemen via en RH-dator kan använda Direct access.

För dig som endast behöver Office365

För dig som bara har behov av att använda Office365 (mail, kalender, teams mm) från en annan dator än din arbetsdator.

Gå in på http://office.regionhalland.se och logga in med din epost (fornamn.efternamn@regionhalland.se) och lösenord.

För att du ska komma åt din e-post, kalender och teams från t ex en privat dator eller mobil så måste du koppla ditt konto till multifaktorautentisering. Guider för hur du ansluter Authenticatorn finns i Självstudier på intranätet.

Allmän info om anslutning till distansarbetsplats:

 • Behövs ingen behörighetsansökan för dig som är anställd av Region Halland.
 • Nu finns Office2010 (word, excel osv.) på Distansarbetsplatsen (VDI). Ni hittar det under ”Start – alla program – Microsoft office”.

För dig med RH-dator som behöver nå ett vårdsystem t.ex. VAS

För dig som använder en Region Halland-dator men inte är på plats på jobbet (Om du exempelvis behöver nå VAS och dess integrationer)

Du loggar in med SITHS-kort och behöver programvaran VMware Horizon client installerat på din dator. Finns den inte kontakta IT/Tele Servicedesk.

Så här kommer du igång för att arbeta på distans. Observera att Installation av programvaran nedan behöver ske innan du ska ta hem datorn.

 • Installera programvaran VMware Horizon client – instruktion för  att installera.
  Alternativt kontakta IT-Tele servicedesk för hjälp. När du har installerat programmet startas datorn om.
 • När du ska ansluta till Region Halland sätter du in ditt SITHS-kort i läsaren och öppnar du programmet via ikonen på skrivbordet. Se manual i Självstudier.

Vi kan tyvärr inte garantera full support på alla system i VDI-miljön eftersom en del system endast är validerade av regionen och inte av leverantören. Om det uppstår problem med något system som vi inte kan lösa så kan du antingen behöva vänta ett tag och försöka lite senare igen eller åka till någon av regionens lokaler och koppla upp dig där.

För dig som använder en privat dator

Du loggar in med SITHS-kort och behöver programvaran VMware Horizon client och Net ID installerat på din dator. Så här förbereder du din dator för distansarbete:

 • Säkerställ att du har en kortläsare – fristående eller i datorn/tangentbordet. Har du ingen kortläsare finns de att köpa i en välsorterad datorbutik. Följande smart-kortläsare köper Region Halland in själva, Assa Abloy HID OMNIKEY 3121.
 • Installera programvaran VMware Horizon client – instruktion för att installera.
 • Installera programvaran NetID.  (länk till nedladdning)
 • Konfigurationsfil (länk till nedladdning)
 • När du har installerat programmen startas datorn om.
 • När du ska ansluta till Region Halland sätter du in ditt SITHS-kort i läsaren och öppnar du programmet via ikonen på skrivbordet. Se manual i Självsstudier.

För dig som inte kan logga in med SITHS-kort

Du som inte kan använda Siths för att logga in kan istället använda mobilepass. Observera att vi har få licenser för mobilepass så har du möjlighet att logga in med Siths ska du välja det istället.

Logga in via mobilepass i webbläsaren
Manual för hur du loggar in via mobilepass.

Distansmöten inom Region Halland (inloggning krävs)

Information om olika sätt att hålla distansmöte via din dator, telefon eller surfplatta.

Logga in på intranätet

Du kan logga in på regionens intranät via adressen https://intranat.regionhalland.se/

Om du behöver hjälp

Kontakta IT-Servicedesk på telefon 010-476 19 00, måndag-torsdag 7-17, fredag 7-16.

För dig som är privat vårdgivare

Manual förutsättningar för privata vårdgivare att komma åt VDI

För dig som är konsult och inte kan logga in med SITHS-kort

Vdiex.regionhalland.se Manual VMware Horizon Client Installation Konsult RH

Återställ ditt nätverkslösenord

Har du glömt ditt lösenord till nätverket kan du gå till sidan https://passwordreset.microsoftonline.com/ för att återställa det.

Detta förutsätter att du antingen har registrerat dig för flerfaktorautentisering eller har ett tjänstemobilnummer inlagt i Hallandskatalogen.

Manualer

Manual VMware Horizon Client Installation Konsult RH
Filöverföring Webb klient
Filöverföring Horizon klient

Senast ändrad: