Direkt till innehållet

Konsulent inom området funktionshinder

Regionens konsulent inom området funktionshinder ger råd och information i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Huvuduppgiften är att utifrån gällande Funktionshinderlagstiftning uppmärksamma rättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättning. Målet är full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkoren.

Hur kan jag få stöd?

Du kan kontakta regionens konsulent i frågor som rör följande områden:

  • samhällsinformation för personer med funktionsnedsättning
  • hälso- och sjukvård
  • social verksamhet
  • byggnation och tillgänglighet
  • kollektivtrafik och färdtjänst
  • kultur och fritid
  • funktionshinderorganisationers politiska arbete

Konsulenten medverkar i planering av regionens insatser inom området funktionshinder.

Konsulenten är sekreterare i Regionala funktionshinderrådet och samordnar kontaktverksamheten mellan regionen och funktionshinderorganisationerna i länet.

Konsulenten handlägger föreningsbidrag till funktionshinderorganisationer och bidrag till enskilda personer för speciella kostnader i samband med sjukdom.

Kontaktuppgifter

Yvonne Danielsson, Konsulent inom området funktionshinder
Telefon: 035-14 61 11
Mobil: 070-519 48 38
E-post: yvonne.danielsson@regionhalland.se
Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad, Ingång 4, Målpunkt K,
Postadress: Hallands Sjukhus Halmstad, Lasarettsvägen, 30185 Halmstad

Senast ändrad: