Direkt till innehållet

Leverans av barnhälsovårdsjournaler

Barnhälsovårdsjournaler (BHV) från skolhälsovården i de halländska kommunerna ska lämnas till Regionarkivet, även de som är upprättade i andra landsting och regioner.

Leverans av BHV-journaler kan göras i juni och augusti månad. Det går bra att sända dem med posten, om det rör sig om en mindre mängd. Säkrast är då att skicka försändelsen rekommenderad till: Regionkontoret, Södra vägen 9, Halmstad.

Att tänka på vid leverans:

  • Märk kuvertet/förpackningen tydligt med avsändare (namn och adress).
  • Klasslistorna ska skickas med och journalerna ska vara sorterade efter dem. Var vänlig och se efter så att inga handlingar tillhörande skolhälsovården finns med i barnhälsovårdens journal.
  • Vid leverans direkt till Regionarkivet, rekommenderas att kontakta arkivet i förväg så att det finns någon på plats som kan ta emot journalerna – se kontaktinformation.

När regionarkivet mottagit en leverans av barnhälsovårdsjournaler och registrerat den skickas ett kvitto till avsändaren som bekräftelse på att leveransen är mottagen.

Senast ändrad: