Direkt till innehållet

Om Region Hallands officiella Facebooksida

Region Halland har ett övergripande ansvar för Hallands utveckling. I det ansvaret ingår hälso- och sjukvård, näringsliv, infrastruktur, kultur och miljö. Syftet med vår Facebooksida är att informera och kommunicera kring dessa frågor.

Vi som administrerar Facebooksidan kan inte ge någon medicinsk rådgivning eller hantera sådant som gäller dig som patient. Har du medicinska frågor, ring 1177 eller besök 1177.se/Halland. Du kan också kontakta vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ring alltid 112 i akuta nödsituationer då det är fara för liv.

Det är inte tillåtet att skriva inlägg som bryter mot svensk lag, mot Facebooks regler, är stötande eller saknar relevans för sidans ämne. Sådana inlägg raderas. Detta innebär även att inlägg ska hållas till sakfrågan och hålla en god ton. Inga personangrepp är tillåtna. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort inlägg som innehåller länkar eftersom vi inte har möjlighet att granska innehållet i dem.

Alla inlägg på Region Hallands sida på Facebook blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan komma att tas om hand för diarieföring.

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du läsa mer på regionhalland.se/dataskydd eller kontakta Region Hallands dataskyddsombud via dataskydd@regionhalland.se. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast ändrad: