Direkt till innehållet

Kommentarsregler för sociala kanaler

Region Halland har ett övergripande ansvar för Hallands utveckling. I det ansvaret ingår hälso- och sjukvård, näringsliv, infrastruktur, kultur och miljö. Syftet med våra sociala kanaler är att informera och kommunicera kring dessa frågor.

Vi kan inte ge någon medicinsk rådgivning eller hantera sådant som gäller dig som patient i sociala medier. Har du medicinska frågor, ring 1177 eller besök 1177.se/Halland. Du kan också kontakta vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ring alltid 112 i akuta nödsituationer då det är fara för liv. Har du synpunkter på vården eller klagomål ber vi dig kontakta verksamheten det gäller eller patientnämnden Halland. Patientnämnden är opartisk och fristående från hälso- och sjukvården. Kontakt till Patientnämnden: https://www.1177.se/Halland/hitta-vard/kontaktkort/Patientnamnden-Halland/

Regler

Tänk på att föra en konstruktiv debatt och hålla en god ton i kommentarsfälten. Vi tar bort kommentarer av följande art:

  • Förtal
  • kränkningar och förolämpningar
  • inlägg med känslig information (till exempel personuppgifter)
  • rasistiska, sexistiska eller homofoba uttalanden
  • olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott
  • svordomar eller obsceniteter
  • reklam eller andra kommersiella budskap
  • upprepade inlägg i syfte att störa övrigas kommentarer eller diskussioner
  • inlägg som sprider desinformation och faktafel

Vi är angelägna om att den information som visas i våra sociala kanaler är korrekt och granskad. Vi har tyvärr inte möjlighet att granska länkar till andra webbplatser och deras saklighet, som utomstående publicerar, och förbehåller oss därför rätten att ta bort dessa kommentarer. Detsamma kan ske med bilder eller annat innehåll, där vi inte heller kan granska upphovsrätten.

Har vi personer som bryter mot våra regler kommer vi att ta bort aktuell kommentar. Vid allvarligare fall eller upprepade brott mot ovan nämnda villkor, blockeras användaren från vår sida. Grova hot och uppmaningar till brott rapporteras till Facebook och polisen.

Region Halland omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att inlägg och kommentarer som postas i våra sociala medier blir allmänna handlingar som kan begäras ut. Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du läsa mer på www.regionhalland.se/dataskydd eller kontakta Region Hallands dataskyddsombud via dataskydd@regionhalland.se.

Senast ändrad: