Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Stiftelser och donationsfonder

Region Halland förvaltar ett antal stiftelser (donationsfonder) som årligen delar ut medel för bestämda ändamål. Stiftelserna beslutar om utdelning två gånger per år, i juni och i november.

Välj stiftelse som du vill ansöka till: Förteckning över stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Fyll i ansökningsblanketten fullständigt och bifoga efterfrågade bilagor. Ofullständiga ansökningar skickas tillbaka. Du kan bara ansöka om medel ur en stiftelse per ­blankett. Vill du ansöka ur flera stiftelser måste du skicka in flera ansökningar.

Din ansökan ska överensstämma med stiftelsens ändamål. Din ansökan kommer emellertid att prövas mot övriga inkomna ansökningar vilket innebär att det inte finns några garantier för utdelning även om du uppfyller kriterierna för stiftelsens ändamål. Stiftelsens beslut om utdelning behöver ej motiveras.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 31 mars för behandling i juni respektive 31 augusti för behandling i november. För Bergerska stiftelsen gäller 5 maj och 5 november.

 

OBS! Innan du formulerar en ansökan: Vänligen notera att några av Region Hallands stiftelser har mycket begränsade medel eller inga pengar att dela ut. Hör av dig till kontaktpersonen för den stiftelse du är intresserad av för att få information om just den stiftelsen.

 

Följande stiftelser har inga medel eller mindre än 100 kr att dela ut 2021

Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond

Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond

Stiftelsen Mimmi och Pehr Landins fond

Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond

Stiftelsen Ada Andressons fond

 

Följande stiftelser har mindre än 2000 kr att dela ut 2021

JS Almers stiftelse

Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond

Stiftelsen Plönningegymnasiets samfond

 

Ansökningsblanketten undertecknas och skickas till:

Region Halland

Kansliavdelningen

Box 517

301 80 Halmstad

Ingen bekräftelse på inkommen ansökan skickas.

 

Kontaktpersoner:

Varje stiftelse har en utsedd kontaktperson. Observera att all kontakt rörande ansökningar, bidrag och utdelning ska ske via respektive stiftelses kontaktperson.

Senast ändrad: