Direkt till innehållet

Stiftelser och donationsfonder

Region Halland förvaltar ett antal stiftelser (donationsfonder) som årligen delar ut medel för bestämda ändamål. Stiftelserna beslutar om utdelning två gånger per år, i juni och i november. När det gäller Stiftelsen Albert och Alma Johanssons donationsfond och Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn är det utdelning enbart en gång per år/på våren. När det gäller stiftelsen Gotton Thomasine Lindes fond är det utdelning enbart en gång per år/på hösten.

Välj stiftelse som du vill ansöka till: Förteckning över stiftelser

Fyll i ansökningsblanketten (pdf) fullständigt och bifoga efterfrågade bilagor. Ofullständiga ansökningar skickas tillbaka. Du kan bara ansöka om medel ur en stiftelse per ­blankett. Vill du ansöka ur flera stiftelser måste du skicka in flera ansökningar.

Din ansökan ska överensstämma med stiftelsens ändamål. Din ansökan prövas mot övriga ansökningar, vilket innebär att det inte finns några garantier för utdelning även om du uppfyller kriterierna för stiftelsens ändamål. Stiftelsens beslut om utdelning behöver ej motiveras.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 31 mars för behandling i juni respektive 31 augusti för behandling i november. För Bergerska stiftelsen gäller 5 maj och 5 november.

OBS! Innan du formulerar en ansökan: Vänligen notera att några av Region Hallands stiftelser har mycket begränsade medel eller inga pengar att dela ut. Hör av dig till kontaktpersonen för den stiftelse du är intresserad av för att få information om just den stiftelsen.

Följande stiftelser har inga medel att utbetala under 2024:

Albert och Alma Johanssons donationsfond

Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn

Fröken Gotton Thomasine Lindes donationsfond

Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas donationsfond

Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond

Stiftelsen Varberg sjukhus samfond

Ansökningsblanketten undertecknas och skickas till:

Region Halland
Kansliavdelningen
Box 517
301 80 Halmstad

Du får ingen bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

Kontakt

Varje stiftelse har en utsedd kontaktperson. All kontakt rörande ansökningar, bidrag och utdelning ska ske via respektive stiftelses kontaktperson.

Historik över Bergerska stiftelsen

Senast ändrad: