Webbplatser

Webbplatser ikon

Anslut till Region Hallands IT-system på distans

Hur du ska få åtkomst till Region Hallands IT-system om du befinner dig på en annan plats än på regionens nätverk beror på vad du behöver komma åt, var du är och vilken utrustning du har tillgång till.

Vårdsystem eller administrativa system

Om du ska nå ett vårdsystem måste du använda VDI-lösningen, se under "För dig med Region Halland-dator som behöver nå ett vårdsystem". Du som endast behöver nå de administrativa webbsystemen via en Region Halland-dator kan använda Direct access.

För dig som endast behöver Office365

För dig som bara har behov av att använda Office365 (mail, kalender, teams mm) från en annan dator än din arbetsdator.

Gå in på http://office.regionhalland.se Länk till annan webbplats. och logga in med din epost (fornamn.efternamn@regionhalland.se) och lösenord.

För att du ska komma åt din e-post, kalender och teams från en privat dator eller mobil måste du koppla ditt konto till multifaktorautentisering. Guider för hur du ansluter Authenticatorn finns i Självstudier på intranätet.

Allmän information om anslutning till distansarbetsplats:

  • Det behövs ingen behörighetsansökan för dig som är anställd av Region Halland.
  • Office2010 (word, excel osv.) finns på Distansarbetsplatsen (VDI). Du hittar det under ”Start – alla program – Microsoft office”.

För dig med Region Halland-dator som behöver nå ett vårdsystem

För dig som använder en Region Halland-dator men inte är på plats på jobbet och behöver nå till exempel VAS och dess integrationer.

Du loggar in med SITHS-kort och behöver programvaran VMware Horizon client installerat på din dator. Finns den inte kontakta IT/Tele Servicedesk.

Så här kommer du igång för att arbeta på distans. Observera att Installation av programvaran nedan behöver ske innan du ska ta hem datorn.

Vi kan tyvärr inte garantera full support på alla system i VDI-miljön eftersom en del system endast är validerade av Region Halland och inte av leverantören. Om det uppstår problem med något system som vi inte kan lösa så kan du antingen behöva vänta ett tag och försöka lite senare igen eller åka till någon av Region Hallands lokaler och koppla upp dig där.

För dig som använder en privat dator

Du loggar in med SITHS-kort och behöver programvaran VMware Horizon client och Net ID/SITHS eID installerat på din dator. Så här förbereder du din dator för distansarbete:

För dig som inte kan logga in med SITHS-kort

Du som inte kan använda Siths för att logga in kan istället använda mobilepass. Observera att vi har få licenser för mobilepass så har du möjlighet att logga in med Siths ska du välja det istället.

Logga in via mobilepass i webbläsaren Länk till annan webbplats.

Manual för hur du loggar in via mobilepass Pdf, 482 kB.

Logga in på intranätet

Du kan logga in på regionens intranät via adressen https://intranat.regionhalland.se/ Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp

Kontakta IT-Servicedesk på telefon 010-476 19 00, måndag-torsdag 7-17, fredag 7-16.

För dig som är privat vårdgivare

Manual förutsättningar för privata vårdgivare att komma åt VDI Pdf, 175 kB.

För dig som är konsult och inte kan logga in med SITHS-kort

Manual VMware Horizon Client Installation Konsult RH Pdf, 482 kB.

Återställ ditt nätverkslösenord

Har du glömt ditt lösenord till nätverket kan du gå till sidan https://passwordreset.microsoftonline.com/ Länk till annan webbplats. för att återställa det.

Detta förutsätter att du antingen har registrerat dig för multifaktorautentisering eller har ett tjänstemobilnummer inlagt i Hallandskatalogen.

Manualer

Guide för filöverföring/delning av enhet i VDI via webbläsaren Pdf, 320 kB.

Guide för filöverföring/delning av enhet i VMware Horizon Client Pdf, 469 kB.

Senast ändrad: