Webbplatser

Webbplatser ikon

Taltjänst

Taltjänst är ett stöd till personer med någon form av kommunikationshinder, såsom röst-, tal- eller språkskada. Dessa skador kan vara medfödda eller förvärvade. Du vet bäst när du behöver extra stöd.

Du kan få tolkstöd i de situationer du själv tycker att det behövs, till exempel vid läkarbesök, bankärenden, föreningsmöten eller fritidsaktiviteter. Det är kostnadsfritt och du behöver ingen remiss. Tolk kan beställas till alla tider på dygnet.

Vi vänder oss till personer som har till exempel:

  • Afasi
  • Dysartri
  • Neurologisk sjukdom, till exempel MS, ALS, Parkinson
  • Medfödd hjärnskada, till exempel CP
  • Förvärvad hjärnskada
  • Stamning
  • Laryngektomi

Talstöd

Tolken repeterar och förtydligar ditt tal eller kommunikationssätt. Vid behov förtydligar tolken andras tal till dig.

Läs- och skrivstöd

Tolken ger dig stöd när det gäller att läsa och skriva till exempel brev, e-post, fylla i blanketter och vid behov föra kortare minnesanteckningar.

Telefonstöd

Tolken ger dig stöd vid telefonsamtal med tal och kan vid behov även föra kortare minnesanteckningar.

Förberedelse

Tolken behöver lära sig hur ditt behov av stöd ska se ut. Inför de möten dit du beställt tolk, kan du och tolken behöva träffas en eller flera gånger för att gå igenom det du vill förmedla.

Talstödstolken har enligt lag tystnadsplikt.

Så här beställer du Taltjänst

Telefon: 0346 – 560 90 eller 0346 – 561 60
Texttelefon och bildtelefon: tc.halland@t-meeting.se
E-post: tolkcentralen@regionhalland.se

Postadress
Taltjänst
Box 113
311 22 Falkenberg

Besöksadress
Oscar Lindqvists väg 6, Falkenberg

Boka/avboka tolk i så god tid som möjligt!

Kontakta gärna Taltjänst för att få mer information eller för att prova om Taltjänst passar dig.

Det här är några av de vanligaste frågorna vi får. Om du har en fråga är du välkommen att mejla den till oss på tolkcentralen@regionhalland.se.

Hur ofta kan jag få tolk? Jag behöver oftast tolk en gång i veckan, går det?
Svar: Ja, du beställer tolk så ofta som du behöver. Det bestämmer du själv. En del har en fast tid när vi träffas, kanske någon gång i veckan eller en gång i månaden.

Om jag vill ha taltjänsttolk till läkarbesök, vem beställer tolk? Jag eller läkaren?
Svar: Det bestämmer du tillsammans med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Varför kan jag inte åka i tolkens bil, eller tolken i min, om vi ska till samma ställe?
Svar: Det ingår inte i tolkens arbetsuppgifter att skjutsa eller åka med tolkanvändare. Tolken kanske kommer direkt från ett annat tolkuppdrag, eller ska iväg direkt till nästa. Tolken måste vara fri att välja bästa färdsätt mellan tolkuppdragen.

Måste jag bjuda tolken på lunch om denne tolkar hela dagen?
Svar: Nej. Du som är tolkanvändare betalar inte tolkens utgifter oavsett om det gäller mat, resekostnader eller biljetter till något evenemang där du behöver tolk.

Tolkar ni på annat språk än svenska?
Svar: Normalt tolkar vi bara inom svenska språket för röst-, tal- och språkskadade. Om det finns annat behov, kontakta oss.

Kan ni förvara mina anteckningar som ni skriver åt mig?
Svar: Nej, när vi renskrivit dem och lämnat dem till dig via brev, mejl eller personligen så tar vi bort dem från vår dator med tanke på sekretess.

Hur beställer jag taltjänsttolk?
Svar: Du eller någon annan kan kontakta oss. Du talar om vem som behöver tolk, tid och plats för tolkningen och vad det gäller. Ibland kan vi fråga mer för att tolken ska vara väl förberedd inför tolkuppdraget.

Jag ska till Skåne på ett möte. Vem kontaktar jag för att få taltjänsttolk där?
Svar: Du som är boende i Halland kontaktar alltid oss, oavsett var i Sverige du behöver tolk. Vi ordnar så att det kommer tolk till den platsen.

Jag ska på ett kvällsmöte och behöver tolk. Jobbar tolken då?
Svar: Ja, du kan beställa tolk till alla tider på dygnet, alla dagar på året. Men tänk på att göra tolkbeställningen under dagtid på vardagar mellan klockan 9.00 och 15.30.

Hur kan jag få veta mer om Taltjänst?
Svar: Kontakta gärna oss på tolkcentralen så kan vi berätta mer.

Måste jag ha en diagnos för att få använda Taltjänst?
Svar: Nej, det behöver du inte ha om du har någon form av tal-, röst- och/eller språkskada.

När kan jag anlita Taljänst?
Svar: Du kan boka taltjänsttolk till exempelvis telefonsamtal, läkarbesök, bankärende, föreningsmöten med mera. Du kan få stöd när det gäller att skriva eller läsa upp mejl och brev. Boka tolk i god tid, så är chansen större att vi kan hjälpa dig.

Min pappa har grav afasi, hur ska ni kunna förstå honom?
Svar: Vi träffar alltid våra tolkanvändare innan ett uppdrag utförs. Vi träffas en eller flera gånger för att lära oss personens sätt att kommunicera och förstå vilket stöd denne vill ha.

Min släkting förstår mig väldigt bra, varför ska jag använda mig av Taltjänst istället?
Svar: Det är väldigt bra när någon i din närhet förstår allt, men kanske vill du vara privat med vissa ärenden – exempelvis läkarbesök eller bankärenden. Vi är opartiska och lägger inte in egna värderingar eller åsikter i det som ska förmedlas.

Kostar det något att använda Taltjänst?
Svar: Nej. Att använda sig av Taltjänst är alltid kostnadsfritt för den enskilde. I vissa fall står berörda myndigheter för kostnaden, men det är inget du som tolkanvändare behöver ordna med.

Kan Taltjänst vara med på en anställningsintervju av en personlig assistent?
Svar: Självklart. Vi kan förbereda mötet med dig och under intervjun förtydliga det du säger om det behövs och skriva minnesanteckningar som du sedan får.

Kan ni följa med mig till läkare?
Svar: Jadå. Vi möter dig hos läkaren och ger dig det stöd du behöver, till exempel talstöd och minnesanteckningar. Om det behövs så förbereder vi läkarbesöket innan tillsammans med dig.

Jag stammar och har svårt att prata på ett möte, kan ni vara med mig?
Svar: Ja, det kan vi. Vi kan vara med för att repetera och förtydliga det du säger.

Är Taltjänst något för mig? Jag ska på ett möte med min bostadsrättsförening där de har svårt att uppfatta vad jag säger. Jag glömmer ofta vad jag vill framföra och har svårt att anteckna samtidigt som jag måste lyssna.
Svar: Ja, du kan boka taltjänsttolk till detta möte. Vi förbereder mötet tillsammans med dig och skriver upp punkter som du vill ta upp på mötet. Under mötet stöttar vi dig i talet och skriver minnesanteckningar som du får med dig. Vid behov kan vi gå igenom dessa tillsammans efteråt.

Senast ändrad: