Webbplatser

Webbplatser ikon

Region Hallands arbete med anledning av kriget i Ukraina

Här samlas information som rör Region Hallands arbete med anledning av det säkerhetspolitiska läget i världen och Rysslands invasion av Ukraina. I nuläget finns ingen påverkan på Region Hallands verksamheter som innebär att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt.

Så här arbetar Region Halland

Region Halland arbetar i tät kontakt med andra myndigheter. I Halland är Länsstyrelsen den myndighet som har särskilt ansvar för att följa den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen, med fokus på hur den kan påverka Halland. Det finns upparbetade strukturer och regionala planer för att snabbt kunna möta behov i länet.

Stöd och bidrag

Region Halland bidrar med hjälp till befolkningen i Ukraina på det sätt som behövs genom nationellt koordinerade insatser. Det är viktigt att insatserna samordnas med andra myndigheter.

Om du som privatperson önskar bidra kan du kontakta någon av de hjälporganisationer som arbetar med stöd till Ukraina.

Var uppmärksam på felaktig information

Tänk på att vara uppmärksam och källkritisk till den information du tar del av. Dela inte heller information vidare om du inte vet vem som står bakom.

Hos Myndigheten för psykologiskt försvar (mpf.se) Länk till annan webbplats. kan du lära dig knepen för att känna igen falsk och vilseledande information.

Hantera oro

På 1177.se kan du läsa om hur man kan hantera oro och vad man kan göra själv för att må bättre. Där finns även råd om hur du kan stötta barn som är oroliga.

1177.se – Att vara orolig Länk till annan webbplats.

Stödmaterial till föräldrar och vuxna som tar hand om barn efter flykt

Information till föräldrar och vuxna som tar hand om barn efter flykt Pdf, 545 kB. (ukrainska)

Information till föräldrar och vuxna som tar hand om barn efter flykt Pdf, 539 kB. (ryska)

Information till föräldrar och vuxna som tar hand om barn efter flykt Pdf, 527 kB. (svenska)

Hälso- och sjukvård för flyktingar från Ukraina

Flyktingar från Ukraina har rätt till samma hälso- och sjukvård som asylsökande. På sidan Vård om du är asylsökande Länk till annan webbplats. på 1177.se/Halland kan du läsa mer om vad som gäller.

På sidan To seek healthcare in Sweden Länk till annan webbplats. på 1177.se/Halland finns information på engelska om hur man söker vård i Sverige.

Informationsblad om vård, på ukrainska och engelska

Information om hälsoundersökning och hur man söker vård, riktad till de som nyligen kommit till Sverige. Det är olika blad beroende på vilken kommun personen bor i.

Information om hälso- och sjukvård, Falkenberg Pdf, 236 kB.

Information om hälso- och sjukvård, Halmstad och Laholm Pdf, 235 kB.

Information om hälso- och sjukvård, Hylte Pdf, 236 kB.

Information om hälso- och sjukvård, Kungsbacka Pdf, 236 kB.

Information om hälso- och sjukvård, Varberg Pdf, 235 kB.

Resor till och från vården

När invånare har behov av vård och när individens hälsa inte medger resa med kollektivtrafik eller annat färdsätt kan sjukresa vara ett alternativ. De flyktingar och individer som kommer från Ukraina och som omfattas av massflyktingdirektivet, söker asyl eller på annat sätt kommer till Sverige har rätt till sjukresor.

Bokning av sjukresa

  • Sjukresa bokas alltid genom Resam, tfn: 0771-91 00 90.
  • Egenavgiften är 0 kr vid resa med regionens sjukresefordon (Resam). Om Resam behöver anvisa till annat fordon är kostnaden 40 kr/enkel resa.

LMA-kort ska uppvisas om sådant finns.

Migrationsverkets särskilda bidrag för asyl­sö­kande

Personer som registrerat sig via Migrationsverket har möjlighet att ansöka om särskilt bidrag.

Bidraget kan sökas av personer som har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen och som inte kan bekostas av individen själv. Det kan till exempel vara egenvårdsprodukter, glasögon eller varma vinterskor. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning.

Ansökan görs på Migrationsverkets webbplats Ekonomiskt stöd – Migrationsverket Länk till annan webbplats.
Migrationsverket kan vara behjälpliga med att fylla i ansökan. Det kan antingen vara i receptionen på Migrationsverkets boende i Spenshult eller vid de tillfällen Migrationsverkets personal besöker andra boenden som finns i länet.

Hundar från Ukraina

Från och med den 1 september 2023 gäller ordinarie regler för den som ska ta in hundar från Ukraina till Sverige. Tidigare fanns det undantagsregler för den som var på flykt från Ukraina.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa vad som gäller kring att Ta in hundar från länder utanför EU där rabiessituationen inte är under kontroll – Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Länkar till andra myndigheter

Oron i vår omvärld – så påverkas det svenska samhället – Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kriget i Ukraina (msb.se) Länk till annan webbplats.

Skydd enligt massflyktsdirektivet – Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Regeringen.se – Rysslands invasion av Ukraina Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: