Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Smittskydd

Smittskyddsenheten i Halland är en regionövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Halland, med målet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Du som bor i Sverige är skyldig att uppsöka läkare om du misstänker att du har fått en allmänfarlig sjukdom. Vård och provtagning är då i de flesta fallen kostnadsfria, liksom de läkemedel du behöver. I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen samlas de regler som finns för att skydda allmänheten och hindra att smittor sprids.

Smittskyddslagen 

Smittskydd Halland - Information för vårdgivare

Råd om vaccinationer

Kontakt

Smittskydd Halland

Hallands sjukhus

301 85 Halmstad

Telefon: 035-13 16 07

e-post: smittskydd@regionhalland.se

Senast ändrad: