Direkt till innehållet

Smittskydd

Smittskyddsenheten i Halland är en regionövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Region Halland, med målet att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Du som bor i Sverige är skyldig att uppsöka läkare om du misstänker att du har fått en allmänfarlig sjukdom. Vård och provtagning är då i de flesta fallen kostnadsfria, liksom de läkemedel du behöver. I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen samlas de regler som finns för att skydda allmänheten och hindra att smittor sprids.

Smittskyddslagen 

Smittskydd Halland – Information för vårdgivare

Råd om vaccinationer

Kontakt

Smittskydd Halland
Hallands sjukhus
301 85 Halmstad
Telefon: 035-13 16 07
e-post: smittskydd@regionhalland.se

Senast ändrad: