Direkt till innehållet

Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola

Information från Smittskydd Halland till förskola, grundskola och gymnasier

(Uppdaterad 2020-10-23)

Provtagning barn covid-19 – ger svar om barnet just nu har covid-19 eller inte

Viktigast för att förhindra smittspridning är som alltid för alla barn och vuxna att stanna hemma från skola och förskola så snart man börjar känna sig förkyld eller känner sig sjuk på annat sätt.

Provtagning av covid-19 är aktuellt vid nya symtom på covid-19. Innan provet tas bör symtomen funnits i 24 timmar. Provtagning covid-19 finns nu i Halland för barn från 6 år och uppåt, men en provtagning bör värderas av föräldrarna med hänsyn till barnets ålder enligt följande:

  • Barn som är 12 år (årskurs 6) och äldre bör boka tid till självprovtagning covid-19 för provtagning. Detta för att missa så lite som möjligt i skolan, något som har större betydelse ju högre årskurs barnet går i. Dessutom är det viktigt för att kontrollera smittspridning, då barn ofta har fler och mer spridda kontakter ju äldre barnet blir. Det finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid självprovtagning av barn på vissa provtagningsplatser.
  • För barn som är 6-11 år kan tid bokas för självprovtagning. Provtagning är en möjlighet för alla barn även i denna ålder. Det finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid självprovtagning av barn på vissa provtagningsplatser. Men för mindre barn kan det innebära ett visst obehag att provtas, och det kan vara svårare att förklara för barnet varför provet bör tas. Det kan i det läget vara bättre för det yngre barnet avstå provtagning och bara stanna hemma. Läs då mer om när barnet kan gå tillbaka till skolan under Barn som har symtom men inte tagit prov för covid-19 nedan.
  • Barn som är 0-5 år provtas inte vid lindriga symtom (kan inte boka tid för självprovtagning) utan ska bara stanna hemma om de blir sjuka eller förkylda och söka vård vid behov. Läs mer om när barnet kan gå tillbaka till förskolan under Barn som har symtom men inte tagit prov för covid-19 nedan.

Precis som tidigare provtas barn i alla åldrar inom sjukvården som en del av en medicinsk bedömning när vården bedömer att provtagning behöver ske.

Arbetsgivare, skola eller motsvarande kan inte kräva att provtagning ska genomföras

 

Självprovtagning covid-19 – boka tid, provtagning och provsvar

Rekommendationen är att boka tid till en av de provtagningsplatserna som erbjuder barn möjlighet till hjälp av vårdpersonal vid provtagning (finns en per kommun).

Gör så här för att boka självprovtagning covid-19:

  • logga in på 1177.se
  • välj Boka självprovtagning covid-19 och sedan
  • välj plats och tid för självprovtagning. Där står det tydligt på vilka platser det finns hjälp att få av vårdpersonal vid provtagning av barn.

Kan man inte ta sig till en provtagningsplats finns möjlighet att beställa hemleverans eller skicka ett friskt ombud. Detta finns som möjlighet för alla från 6-17 år och vuxna i Halland.

Förälder eller annan vårdnadshavare loggar in på 1177.se och bokar tid som ombud för barnet till självprovtagningen. Barn 13-17 år loggar in och boka tid själva på 1177.se, gärna med stöd av förälder.

Ingen mottagning, vårdcentral eller 1177 Vårdguiden på telefon kan boka tid på självprovtagningen, utan det kan endast ske genom personlig inloggning.

Mer information om inloggning på 1177.se

Provtagningen genomförs av barnet med hjälp av förälder eller annan vårdnadshavare.  Instruktionen för provtagningen är utformad med bilder och text för att kunna följas av personer utan kunskap om sjukvård. Det finns också en film på 1177.se att se som förberedelse inför provtagningen. Om det är möjligt bör barnet skjutsas till provtagningsplatsen i bil. Om barnet har pass eller fotolegitimation ska det tas med till provtagningen. Det finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid självprovtagning av barn på vissa provtagningsplatser.

Provsvar kommer via 1177.se inom cirka 3 dygn. Ställ in avisering via sms eller e-post vid bokning så kommer det ett meddelande när provsvaret kommit. Logga in på 1177.se och läs provsvaret via inkorgen. Vårdnadshavare till barn under 13 år ser provsvaret som ombud för sitt barn i barnets inkorg.

Läs mer och tidsbokning för självprovtagning covid-19

Om ett barn eller förälder/vårdnadshavare inte alls kan genomföra barnets självprovtagning så kan de ringa barnets vårdcentral eller pandemimottagningen (om barnet bor i Halmstad och Varberg).

Förberedelse för barn fyllda 13 år för att kunna logga in

En viktig förberedelse är att förälder/vårdnadshavare hjälper sitt barn som fyllt 13 år att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID Plus redan nu så barnet kan logga in på 1177.se. Om barnet väl fått symtom kan barnet inte åka till banken eller ATG-ombud för att få det fixat. Skulle detta inträffa får tonåringen kontakta pandemimottagningen (om de bor i Halmstad eller Varberg) eller sin vårdcentral. Provtagningen sker då på mottagningen av vårdpersonal.

Så snart de är friska rekommenderas att föräldern sedan hjälper dem att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID Plus. Bankens SäkerhetsID fungerar inte utan gäller bara för inloggning till bankens egna tjänster.

Hur länge ska ett barn vara hemma från skola, förskola och fritidsaktiviteter

Barn som tagit prov och har covid-19 (positivt provsvar)

Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Barnet får inte återvända till skola, fritidsaktiviteter eller annan plats där barnet träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter barnet blev sjuk. Barnet ska då dessutom blivit betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar. Om barnet efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta , lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms barnet inte smitta längre, och kan då återgå till skola och annan verksamhet.

Barn och vuxna som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19

Vuxna och gymnasieelever som bor tillsammans med barnet som har covid-19 ska stanna hemma från när barnet fått provsvaret som bekräftar covid-19. De ska då vara hemma i sju dagar från det barnet provtogs, vilket i praktiken ofta blir cirka 5 dagar eftersom det redan gått ett par dagar medan barnet väntade på provsvar. Under väntan på provsvar får friska syskon som går på gymnasiet också gå i skolan.

De som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 kan vara smittsamma trots att de inte har symtom, även om risken är liten. Om någon av de vuxna inte har möjlighet att jobba hemifrån kan den  personen ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. 

Barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver inte stanna hemma från förskola, grundskola eller gymnasie-särskolan om de är friska. Däremot bör även barnen avstå från andra sociala kontakter utanför hushållet, såsom fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt, under 14 dagar.

Barn som tagit prov men inte har covid-19 (negativt provsvar)

Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Utöver detta kan det finnas kompletterande rutiner på skolan så som vid magsjuka och liknande som man ska ta hänsyn till.

Barn som har symtom men inte tagit prov för covid-19

Barn kan vid snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) gå tillbaka till skola och förskola när de varit friska och utan symtom i minst två dagar.

Exempel: Ett barn som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Barnet ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn utan symtom kan barnet gå tillbaka till skola, förskola och andra aktiviteter.

Barn som har symtom i mer än ett dygn ska stanna hemma i sju dagar. Om de är 12 år eller äldre rekommenderas de boka tid till självprovtagning covid-19. Det finns även möjlighet för förälder att logga in på 1177.se och boka tid för självprovtagning för de barn som är 6-11 år.

Barn som har varit hemma sjuka från förskola eller skola i minst 7 dygn och under de två sista dygnen varit utan feber och pigga kan gå tillbaka till förskolan och skolan även om de skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan eller skolan.

Men allt är inte förkylningar eller covid-19: Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva när barnet varit utomhus, gråtit eller att barnet hostar några enstaka gånger, ska inte bedömas som symtom på infektion och möjlig covid-19. Det är naturliga reaktioner och barnet kan fortsätta gå i förskola och skola.

Lämning och hämtning av barn där föräldern har covid-19

Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren ändå transportera, hämta och lämna sina barn i förskolan om det kan ske utan nära kontakter med andra. Hämtning och lämning görs i dessa fall utomhus. En bra rutin kan vara att föräldern ringer innan så att personalen till exempel kan hjälpa barnet på med kläder, packa ihop saker och följa med ut på gården där förälder möter upp.

Om barn och covid-19 finns att läsa på 1177.se/Halland

Smittspårning i Halland

Sverige befinner sig nu i en annan fas i pandemin än under våren men det finns framför allt risk för lokala utbrott och klustersmitta. Då är intensiv smittspårning ett viktigt instrument för att tidigt stoppa eventuella lokala utbrott av covid-19.

Vid en smittspårning kartlägger läkare på vårdcentralen eller en smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet vilka personer som varit i kontakt med patienten, som bekräftats ha covid-19, under den smittsamma perioden. Dessa blir kontaktade och får förhållningsregler att följa.

Informeras skolan om ett barn/elev/personal har bekräftats med covid-19?

Ja, i de fall där smittspårningsarbetet involverar skolan (det vill säga när den som bekräftats ha covid-19 haft närkontakt med någon på skolan under den smittsamma perioden). Skolan får dock inte per automatik information om någon som går eller arbetar på skolan bekräftas ha covid-19 om inte smittan bedöms vara kopplad till skolan.

Tänk på:

  • Tänk på att aldrig informera andra om vem som har covid-19 om du inte har personens tillåtelse. Detta enligt lag om sekretess.
  • Det är skolan/skolverksamheten som avgör om man vill gå ut med information om ”att man har fall på skolan”. Om sådan information ges kan det också vara bra att samtidigt berätta att Region Halland arbetar med smittspårning. Smittspårning innebär att de som blivit utsatta för smittorisk kartläggs och blir kontaktade av en läkare eller sjuksköterska och får förhållningsregler om hur de ska bete sig.
  • Fortsätt informera och motivera till att följa rekommendationerna: Att stanna hemma när man är minsta sjuk, att tvätta händerna ofta eller använda handsprit och att hålla avstånd till varandra, minst 2 meter.

 

Senast ändrad: