Direkt till innehållet

Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola

Information från Smittskydd Halland till förskola, grundskola och gymnasier

Provtagning barn covid-19 – ger svar om barnet just nu har covid-19 eller inte

Viktigast för att förhindra smittspridning är för alla barn och vuxna att stanna hemma från skola och förskola så snart man börjar känna sig förkyld eller känner sig sjuk på annat sätt.

Provtagning av covid-19 är aktuellt vid nya symtom på covid-19. Innan provet tas bör symtomen funnits i 24 timmar. Provtagning covid-19 finns i Halland för barn från 6 år och uppåt, men en provtagning bör värderas av föräldrarna med hänsyn till barnets ålder enligt följande:

  • Barn som är 12 år (årskurs 6) och äldre bör boka tid till självprovtagning covid-19 för provtagning. Detta för att missa så lite som möjligt i skolan, något som har större betydelse ju högre årskurs barnet går i. Dessutom är det viktigt för att kontrollera smittspridning, då barn ofta har fler och mer spridda kontakter ju äldre barnet blir. Det finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid självprovtagning av barn på vissa provtagningsplatser.
  • För barn som är 6-11 år kan tid bokas för självprovtagning. Provtagning är en möjlighet för alla barn även i denna ålder. Det finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid självprovtagning av barn på vissa provtagningsplatser. Men för mindre barn kan det innebära ett visst obehag att provtas, och det kan vara svårare att förklara för barnet varför provet bör tas. Det kan i det läget vara bättre för det yngre barnet avstå provtagning och bara stanna hemma. Läs då mer om när barnet kan gå tillbaka till skolan under Barn som har symtom men inte tagit prov för covid-19 nedan.
  • Barn som är 0-5 år provtas inte vid lindriga symtom (kan inte boka tid för självprovtagning) utan ska bara stanna hemma om de blir sjuka eller förkylda och söka vård vid behov. Läs mer om när barnet kan gå tillbaka till förskolan under Barn som har symtom men inte tagit prov för covid-19 nedan.

Precis som tidigare provtas barn i alla åldrar inom sjukvården som en del av en medicinsk bedömning när vården bedömer att provtagning behöver ske.

Arbetsgivare, skola eller motsvarande kan inte kräva att provtagning ska genomföras.

Självprovtagning covid-19 – boka tid, provtagning och provsvar

Rekommendationen är att boka tid till en av de provtagningsplatserna som erbjuder barn möjlighet till hjälp av vårdpersonal vid provtagning (finns en per kommun).

Gör så här för att boka självprovtagning covid-19:

  • logga in på 1177.se
  • välj Boka självprovtagning covid-19 och sedan
  • välj plats och tid för självprovtagning. Där står det tydligt på vilka platser det finns hjälp att få av vårdpersonal vid provtagning av barn.

Kan man inte ta sig till en provtagningsplats finns möjlighet att beställa hemleverans eller skicka ett friskt ombud. Detta finns som möjlighet för alla från 6-17 år och vuxna i Halland.

Förälder eller annan vårdnadshavare loggar in på 1177.se och bokar tid som ombud för barnet till självprovtagningen. Barn 13-17 år loggar in och boka tid själva på 1177.se, gärna med stöd av förälder.

Ingen mottagning, vårdcentral eller 1177 Vårdguiden på telefon kan boka tid på självprovtagningen, utan det kan endast ske genom personlig inloggning.

Mer information om inloggning på 1177.se

Provtagningen genomförs av barnet med hjälp av förälder eller annan vårdnadshavare.  Instruktionen för provtagningen är utformad med bilder och text för att kunna följas av personer utan kunskap om sjukvård. Det finns också en film på 1177.se att se som förberedelse inför provtagningen. Om det är möjligt bör barnet skjutsas till provtagningsplatsen i bil. Om barnet har pass eller fotolegitimation ska det tas med till provtagningen. Det finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid självprovtagning av barn på vissa provtagningsplatser.

Provsvar kommer via 1177.se inom cirka 3 dygn. Ställ in avisering via sms eller e-post vid bokning så kommer det ett meddelande när provsvaret kommit. Logga in på 1177.se och läs provsvaret via inkorgen. Vårdnadshavare till barn under 13 år ser provsvaret som ombud för sitt barn i barnets inkorg.

Läs mer och tidsbokning för självprovtagning covid-19

Om ett barn eller förälder/vårdnadshavare inte alls kan genomföra barnets självprovtagning så kan de ringa barnets vårdcentral eller pandemimottagningen (om barnet bor i Halmstad och Varberg).

Förberedelse för barn fyllda 13 år för att kunna logga in

En viktig förberedelse är att förälder/vårdnadshavare hjälper sitt barn som fyllt 13 år att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID plus redan nu så barnet kan logga in på 1177.se. Om barnet väl fått symtom kan barnet inte åka till banken.

Om barnet inte alls kan logga in får tonåringen kontakta pandemimottagningen (om de bor i Halmstad eller Varberg) eller sin vårdcentral. Provtagningen sker då på mottagningen av vårdpersonal.

Så snart de är friska rekommenderas att föräldern sedan hjälper dem att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID plus. Bankens SäkerhetsID fungerar inte utan gäller bara för inloggning till bankens egna tjänster.

Hur länge ska ett barn vara hemma från skola, förskola och fritidsaktiviteter

Barn som tagit prov och har covid-19 (positivt provsvar)

Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Barnet får inte återvända till skola, fritidsaktiviteter eller annan plats där barnet träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter barnet blev sjuk. Barnet ska då dessutom blivit betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar. Om barnet efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta , lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms barnet inte smitta längre, och kan då återgå till skola och annan verksamhet.

Barn och vuxna som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19

Alla som bor tillsammans med en person som har covid-19 ska stanna hemma från när personen fått provsvaret som bekräftar covid-19. De ska då vara hemma i 7 dagar räknat från det datum då  provet togs. I väntan på provsvar får friska syskon gå i skolan och friska vuxna, som inte kan arbeta hemifrån, gå till jobbet. Det innebär i praktiken att det oftast blir färre än sju dagar att stanna hemma.

Exempel: Mamma Anna får symtom, bokar provtagning efter ett dygn och tar sedan provet på tisdagen. På torsdagen får Anna provsvar som visar att hon har covid-19. Mamma Anna berättar för alla hon bor tillsammans med att hon har covid-19 och att samtliga ska stanna hemma från jobb, skola och förskola. De ska stanna hemma 7 dagar från Anna tog provet (på tisdagen). Det innebär att de som är symtomfria kan gå tillbaka till skola och jobb på onsdagen veckan efter provet togs.

De som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 kan vara smittsamma trots att de inte har symtom, även om risken är liten. Om någon av de vuxna inte har möjlighet att jobba hemifrån kan den  personen ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. 

Samtliga personer bör avstå från andra sociala kontakter utanför hushållet, såsom fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt, under 14 dagar.

Barn som tagit prov men inte har covid-19 (negativt provsvar)

Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Utöver detta kan det finnas kompletterande rutiner på skolan så som vid magsjuka och liknande som man ska ta hänsyn till.

Barn som har symtom men inte tagit prov för covid-19

Alla kan vid snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) gå tillbaka till skolan, förskolan och gymnasiet när de blivit helt friska och varit utan symtom i minst 2 dagar.

Exempel: Ett barn som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Barnet ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn utan symtom kan barnet gå tillbaka till skola, förskola och andra aktiviteter.

Barn i förskolan

Barn som går i förskola och får symtom ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar. Barn som går i förskola provtas inte vid lindriga symtom, utan endast vid behov av medicinsk bedömning om barnet behöver vård.

Barn i grundskolan

Barn i grundskolan med symtom (men som av någon anledning inte provtagits för covid-19) ska stanna hemma tills de är friska + 2 symtomfria dagar.

Barn från årskurs 6 bör boka tid till självprovtagning covid-19 för test så snart de haft symtom i 24 timmar. Självprovtagning kan också bokas för de barn som är 6-11 år. Då är det vårdnadshavaren som loggar in på 1177.se och som ombud bokar tid för sitt barn till självprovtagning covid-19.

Gymnasiet

Om symtom finns kvar i mer än ett dygn måste eleven stanna hemma från skolan i minst sju dagar. De bör logga in på 1177.se och boka tid till självprovtagning covid-19 så snart de haft symtom i 24 timmar.

Efter sju dagar – gäller alla

Alla som har varit hemma sjuka från förskola eller skola i minst 7 dygn och under de två sista dygnen varit utan feber och pigga kan gå tillbaka till förskolan, grundskolan och gymnasiet även om de skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan eller skolan.

Men allt är inte förkylningar eller covid-19: Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva när barnet varit utomhus, gråtit eller att barnet hostar några enstaka gånger, ska inte bedömas som symtom på infektion och möjlig covid-19. Det är naturliga reaktioner och barnet kan fortsätta gå i förskola och skola.

Om barn och covid-19 finns att läsa på 1177.se/Halland

Smittspårning vid fall av smitta på förskola och skola

Smittspårning är ett viktigt instrument för att tidigt stoppa lokala utbrott av covid-19. I Halland görs smittspårning av läkare på vårdcentralen eller av smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet. Spårningsarbetet börjar när en person får ett provsvar som visar på covid-19.

Informeras skolan om ett barn/elev/personal har bekräftats med covid-19?

Ja, i de fall där smittspårningsarbetet visar att den som bekräftats ha covid-19 haft närkontakt med någon på skolan under den smittsamma perioden. Skolan får inte per automatik information när någon som går eller arbetar på skolan bekräftas ha covid-19.

Informationsmaterial

Smittskydd Halland har tagit fram ett informationsbrev som förskola och skola kan använda i sin kommunikation med vårdnadshavare, vid fall av smitta i en klass eller grupp.

Till vårdnadshavare med barn på förskola - information om fall av covid-19

Till vårdnadshavare med barn i grundskola - information om fall av covid-19

Till vårdnadshavare med barn i gymnasiet - information om fall av covid-19

Till elever över 18 år samt personal på skolan-information om fall av covid-19

Andra språk

Informationsbreven finns på flera andra språk på sidan Informationsmaterial på andra språk

Här finns en kort instruktion till hjälp för rektorn att bedöma när informationsbrevet behöver skickas ut och när kontakt med Smittskydd Halland bör tas.

Instruktion vid fall av covid-19 på skola_förskola (till rektor)

Observera att informationsmaterialet inte ersätter den smittspårning som görs av Region Hallands smittspårningsenhet utan är ett komplement för att snabbare nå ut med information.

Tänk på!

  • Informera aldrig andra om vem som har covid-19 om du inte har personens tillåtelse. Detta enligt lag om sekretess.
  • Det är skolan/skolverksamheten som avgör om man vill gå ut med information om att det finns fall på skolan”.
  • Fortsätt informera och motivera till att följa rekommendationerna: Att stanna hemma när man är minsta sjuk, att tvätta händerna ofta eller använda handsprit och att hålla avstånd till varandra, minst 2 meter.

Läs mer om hur smittspårning vid covid-19 går till på 1177.se/Halland

 

Senast ändrad: