Direkt till innehållet

Aktuellt om det nya coronaviruset

Här finns uppdaterad information om läget i Halland. De senaste veckorna har det skett en kraftig ökning av antalet påvisade fall av covid-19. De allra flesta som får covid-19 blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård, men det är viktigt att stanna hemma, för att inte smitta andra.

Stanna hemma om du är sjuk

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Är du förkyld, har hosta, feber eller snuva, stanna hemma för att undvika att smitta äldre och svaga personer. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar.

Behöver jag kontakta vården?

Du behöver bara kontakta din vårdcentral eller 1177 om du känner dig mycket sjuk. Åk inte direkt till en vårdmottagning.

Gör corona-självtest för att se hur du kan ta hand om dig själv eller om du behöver kontakta vården.

Har du allmänna frågor

Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan också ringa 113 13.

Provtagning i Halland

Resurserna för provtagning prioriteras till patienter som behöver läggas in på sjukhus. Övriga med symtom som påminner om covid-19 provtas inte. Det gäller oavsett om du varit utomlands eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.

Antal fall i Halland

Totalt har 104 personer i Halland konstaterats med covid-19 (2020-04-01). 17 av dessa är i behov av sjukhusvård, sju personer får intensivvård. Sju personer har avlidit.

Uppdaterade besöksregler i hälso- och sjukvården

För att minska risken för smittspridning gäller uppdaterade besöksregler för dig som ska besöka våra sjukhus och vårdcentraler.

För dig som ska besöka hälso- och sjukvården i Halland - 1177.se

Mer information om det nya coronaviruset

För dig som invånare:

Om det nya coronaviruset på 1177.se

Frågor och svar på Folkhälsomyndigheten

Våra samlade pressmeddelanden

För dig som vårdgivare i Halland:

Webbplats för vårdgivare

Press och media

Press och media hänvisas till:

Johanna Wiechel Steier, kommunikationsdirektör

Tel: 070-082 22 14

Charlotte Tavelin, kommunikationsstrateg

Tel: 070-215 17 55

Fakta om Smittskydd Halland

Smittskydd Halland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar. Detta görs genom övervakning av sjukdomsutbrott, smittspårning, information och utbildning. Smittskydd Halland samarbetar med andra myndigheter och verksamheter inom sjukvård, omsorg och skola.

Information in other languages

You can find information in other languages on The Public Health Agency of Sweden’s website

Senast ändrad: