Direkt till innehållet

Aktuellt om coronaviruset (covid-19)

Här hittar du samlad och aktuell information om coronapandemin

Lokala rekommendationer

Utöver nationella föreskrifter och allmänna råd gäller följande i Halland:

Munskydd då nära kontakt med andra inte kan undvikas

Från och med den 26 februari rekommenderas användning av engångsmunskydd i situationer där nära kontakt med andra personer inomhus, och under längre tid, inte kan undvikas.

Genom att alltid hålla avstånd minimeras risken för smitta och endast i ett fåtal situationer behöver då tillägg av munskydd göras för ytterligare skydd.

Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt:

 • På arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus.
 • I kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

Rekommendationen om munskydd i situationerna ovan gäller personer födda 2004 och tidigare och rekommendationen om munskydd gäller inte förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

Munskydd vid besök i vården

Från och med 20 januari gäller följande rekommendation i Halland:

 • Patienter i öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård rekommenderas att bära munskydd när man vistas i vårdlokaler och väntrum.
 • Patienter som är på sjukhus samt i kommunal korttidsvård för äldre rekommenderas att bära munskydd i situationer då man vistas utanför vårdrummet på vårdenheten samt under transporter mellan vårdenheter.
 • Besökare som befinner sig i vård- och omsorgslokaler rekommenderas att bära munskydd under hela besöket.
 • Personal inom vård- och omsorg rekommenderas att bära munskydd när man befinner sig i vård- och omsorgslokaler. Detta gäller utöver de riktlinjer som sedan tidigare finns för användning av skyddsutrustning.

Munskydden finns att få på plats. Rekommendationerna riktar sig till personer födda 2004 och tidigare.

Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola

Information om provtagning, hur länge man ska vara hemma och hantering vid fall av smitta i skolmiljö. 

Coronainformation till företag och organisationer

Vägledning för dig som är arbetsgivare, privat företagare eller ansvarig för en organisation/institution

Nationella föreskrifter och allmänna råd

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

 1. stanna hemma vid symtom på covid-19
 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 3. håll dig informerad om särskilda rekommendationer

Begränsa nya nära kontakter

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

 1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
 2. med fördel umgås utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 1. undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
 2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd när du reser med kollektivtrafiken under rusningstid, det vill säga vardagar mellan 7-9 samt 16-18. Det allmänna rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare. I Halland finns lokala rekommendationer, läs längst upp på sidan.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller för verksamheter

Stängda verksamheter och inställda arrangemang i Halland

Samtliga publika kulturarrangemang som arrangeras av Region Halland/Kultur i Halland och Region Hallands kulturinstitutioner (Musik Hallandia, Rum för Dans och Art Inside Out) är inställda.

I de halländska kommunerna håller verksamheter öppet utifrån hur smittsäkert detta kan göras. För vidare information se respektive kommuns hemsida.

Pandemilagen

Från 10 januari gäller en ny pandemilag. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Senast ändrad: