Direkt till innehållet

Information om det nya coronaviruset

Smittskydd Halland följer noga händelseutvecklingen när det gäller det nya coronaviruset som har upptäckts i Kina. Smittskydd Halland har regelbundet avstämningar med Folkhälsomyndigheten och andra regioner i Sverige. I Region Halland finns också lokalt framtagna rutiner för hur ett fall av misstänkt infektion med det nya coronaviruset ska hanteras för att förhindra smittspridning.

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet.

Mer information om det nya coronaviruset finns på 1177.se

Frågor och svar om coronaviruset

Medarbetare inom sjukvården i Region Halland hänvisas till Vårdgivarwebben för mer information.

Samlade nyheter från Region Halland om nya coronaviruset

2020-01-31 Bekräftat fall av nya coronaviruset (2019-nCoV) i Sverige

2020-01-29 Nya coronaviruset

2020-01-24 Region Halland följer utvecklingen när det gäller coronaviruset

Fakta om Smittskydd Halland

Smittskydd Halland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar. Detta görs genom övervakning av sjukdomsutbrott, smittspårning, information och utbildning. Smittskydd Halland samarbetar med andra myndigheter och verksamheter inom sjukvård, omsorg och skola.

Senast ändrad: