Skärpta råd i Halland

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland. De skärpta råden är förlängda och gäller till den 13 december. Läs mer på 1177.se.

Skärpta råd i Halland

Direkt till innehållet

Aktuellt om coronaviruset (covid-19)

Vi har en ökad smittspridning i Halland. Följ Folkhälsomyndighetens råd så att vi tillsammans bromsar smittspridningen.

Presskonferens 23 november med anledning av lokala allmänna råd i Halland

Teckentolkad version av presskonferensen 

Skärpta råd för dig som bor i eller besöker Halland

De lokala allmänna råden är förlängda och gäller fram till den 13 december.

Alla i Halland uppmanas att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Håll ett avstånd på minst 1-1,5 meter. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Detta kan exempelvis innebära att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Other languages

Lokala allmänna råd arabiska

Lokala allmänna råd engelska

Lokala allmänna råd persiska farsi

Lokala allmänna råd somaliska

Smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo om de skärpta råden för Halland

 

Utöver de nya skärpta råden gäller fortfarande nedanstående rekommendationer:

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Boka provtagning för covid-19 vid minsta symtom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.

Tänk också på att söka vård när du behöver det.

Provtagning

Självprovtagning covid-19 (PCR-test)

Alla som är 12 år eller äldre och har symtom på covid-19 bör boka självprovtagning. Provet visar om du har en pågående covid-19-infektion och du tar det på dig själv. Via 1177.se bokar du tid och plats för provtagning som sedan sker vid särskilda provtagningsbussar. Provet är kostnadsfritt. Den som inte har möjlighet att ta sig själv till en provtagningsbuss kan använda sig av ombud. Vid behov finns även möjlighet till hemleverans.

Självprovtagning för barn mellan 6-11 år

Barn som är 6-11 år har också möjlighet att boka provtagning. För många mindre barn kan det vara obehagligt att provtas, därför kan det då vara bättre att bara stanna hemma när barnet är sjukt. Provtagningen genomförs av barnet med hjälp av förälder eller annan vårdnadshavare. På en provtagningsplats per kommun finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn och unga. Rekommendationen till föräldrar och tonåringar är att boka självprovtagning på en av de platserna. Det syns tydligt var möjligheten till hjälp av vårdpersonal finns när du loggar in på 1177.se och bokar tid och plats för självprovtagning covid-19.

Läs mer på1177.se om hur självprovtagningen fungerar.

Viktigt om provtagning med anledning av att det nu är högt tryck på självprovtagningen

 • Det är bra att många provtar sig, eftersom det visar hur omfattande smittspridningen är.
 • Du som har symtom ska testa dig en gång per sjukdomsperiod, inte flera.
 • Du som inte har symtom ska inte testa dig. Du ska alltså inte testa dig av nyfikenhet, på grund av allmän oro eller för att i olika sammanhang kunna visa att du inte är smittad. Detta innebär att inte heller du som bor med någon som har covid-19 ska provtas, om du inte har symtom.
 • Arbetsgivare ska inte be anställda utan symtom att testa sig om så inte är ordinerat via smittspårning.
 • Om du får provsvar att du har covid-19 har du ansvar att noga och omgående följa instruktionerna som följer med svaret. Det gäller även om samtalet med smittspårningsenheten dröjer. Det vill säga stanna hemma, informera de du bor tillsammans med och andra du kan ha utsatt för smitta, var noga med handhygienen och de övriga instruktioner som följer med provsvaret.

Antikroppstest

Du som är över 18 år och är frisk från förkylning, feber och andra symtom på covid-19 sedan minst 14 dagar kan boka en tid för antikroppstest för att ta reda på om du haft covid-19.

Antikroppstest - visar om du haft covid-19 tidigare - 1177.se

Smittspårning

Vid en smittspårning kartlägger läkare på vårdcentralen eller en smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet vilka personer som varit i kontakt med den person som bekräftats ha covid-19, under den smittsamma perioden. Dessa blir kontaktade, antingen av den som konstaterats med covid-19 eller av en smittspårare, och får förhållningsregler att följa. Den som bor tillsammans med en person som bekräftats ha covid-19 får särskilda förhållningsregler.

Om du behöver vård

Är dina symtom sådana att du behöver vård – sök vård på vanligt vis. Om du är patient och har symtom på covid-19 kommer du erbjudas provtagning och omhändertagande i den ordinarie vården.

Besöksregler i hälso- och sjukvården

För att minska risken för smittspridning gäller uppdaterade besöksregler för dig som ska besöka våra sjukhus och vårdcentraler.

För dig som ska besöka hälso- och sjukvården i Halland - 1177.se

Stöd till dig som företagare i Halland

För dig som är företagare i Halland och som möter stora utmaningar på grund av covid-19 finns olika stöd att få. Rådgivning, affärsutveckling och finansiering är några exempel på stöd.

Tillsammans för Halland - stöd till företagare

Stöd till kultursektorn i Halland

Kultursektorn har drabbats hårt av konsekvenserna av covid-19-pandemin. Region Halland vill därför underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i Halland och har vidtagit en rad åtgärder.

Kulturstöd under coronapandemin

Information in other languages

You can find information in other languages on The Public Health Agency of Sweden’s website

Senast ändrad: