Skärpta råd i Halland

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Halland. De skärpta råden är förlängda och gäller till den 13 december. Läs mer på 1177.se.

Skärpta råd i Halland

Direkt till innehållet

Aktuella informationsinsatser under sommaren

Med ett ökat antal besökande under sommaren till Halland och nu med jobb- och skolstart inom ett par veckor, finns oro för ökad smittspridning i Halland. Region Halland behöver både förmedla folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bibehålla hälsa och skydda från sjukdom och samtidigt ha beredskap inom hälso- och sjukvården för utbredd smitta och ett stort behov av sjukvård. Genom att informera och kommunicera kan vi öka kännedomen om smittan och läget, förändra attityder eller förändra beteenden.

Region Halland har gjort både breda och mer inriktade insatser via våra webbsidor, via sociala medier, via mejl till medierna, via anslag, via annonsering samt via brevutskick och genom kampanjer. Vi har också via Visit Halland erbjudit information i appen ”A Day in Halland” samt flugit med banderoller för att påminna om budskapen. Vi har både använt kända begrepp som ”Håll ut – håll avstånd”.

Två av våra mer riktade insatser har mött fler reaktioner än övriga. Dels det fysiska vykortet till alla i Halland över 70 år och dels kampanjen ”Ha en lagom kul sommar”.

Vykort till 70+

Vykortet till alla över 70 år är en insats som har gjorts två gånger hittills under pandemin. 54.000 Hallänningar fick ett kort med en hälsning från Smittskydd Halland. Det var en viktig insats av två skäl. Dels för att göra en riktad insats för en uttalad riskgrupp vad gäller covid-19 och dels att göra det genom ett traditionellt utskick för att verkligen nå hela gruppen med gällande rekommendationer - även de som inte använder digitala kanaler. Majoriteten av vår information sker idag via digitala kanaler och även om de flesta idag använder dessa, vet vi att det fortfarande finns många som inte använder dem eller som av olika anledningar har förlorat funktioner som försvårar användandet av dem.

Det första utskicket skickades under våren för att informera om rekommendationerna och det andra skickades inför sommaren när vi såg att man började tröttna på att hålla avstånd tex. Utskicket påminde om att hålla ut och beskrev vad som kan vara möjligt att göra trots rådande rekommendationer. Det är viktigt både att inkludera alla i en grupp och samtidigt tänka på att ett brett utskick är trubbigt eftersom vi alla har olika förutsättningar. Även personer som bor i kommunalt omsorgsboende fick hälsningen och för att hindra att smitta sprids till de som riskerar att drabbas allra hårdast av smittan råder besöksförbud, samtidigt som det också kan vara svårt av olika skäl att komma ut på promenader.

Lagominitiativet

Lagominitiativet är en kampanj som istället riktar sig till en yngre målgrupp, runt 20 år. Även om de inte riskerar att bli lika sjuka, kan det vara svårare att inte leva som man brukar under sommarmånaderna. Kompisar är ofta mycket viktiga och vid aktiviteter där många samlas riskerar smitta att spridas. Smittspridning bland yngre sprider sig sedan vidare till de som blir mer allvarligt sjuka.

Lagominitiativet är en satsning med budskapsfilmer i egna konton i social media, som kompletteras av påminnelser i form av bland annat anslag i stadsmiljön. Syftet är att påminna om de redan kända rekommendationerna genom ordet ”lagom”. Sveriges strategi är att inte stänga ner helt, vilket då betyder att vi kan leva nästan som vanligt – ha ”lagom kul”. Kampanjen påminner unga om att tänka sig för lite extra denna sommar, festa lagom och tvätta händerna mer än lagom exempelvis. Målet var att alla unga som befinner sig i Halland skulle nås av budskapen. Hittills har knappt 800.000 sett vårt budskap i något av sina sociala medieflöden.

Senast ändrad: