Direkt till innehållet

Coronainformation till företag och organisationer

Vägledning för dig som är arbetsgivare, privat företagare eller ansvarig för en organisation/institution (ej hälso- och sjukvård och vård och omsorg)

Råd för att förebygga smittspridning

Skärpta nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller för alla verksamheter - arbetsplatser, handel, föreningar, utbildningar för vuxna och kollektivtrafik

Fortfarande gäller liksom tidigare för alla att också följa Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd med att hålla avstånd, noggrann handhygien, stanna hemma vid symtom och ta prov vid symtom.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till personal, kunder, medlemmar och besökare,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.”

På Folkhälsomyndighetens sida riktad till verksamheter finns mer information och material att använda.

Ny pandemilag

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för följande verksamheter:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, läs mer på deras webbplats.

Antigentest (snabbtest)

Eftersom det nu finns några CE-märkta antigentest (snabbtest) som kommer att marknadsföras i Sverige har Smittskydd Halland tagit fram en vägledning för att tydliggöra vad som gäller om man använder dessa. Smittskydd Halland tar inte ställning till om testerna används men i de fall en arbetsgivare, förening, idrottsverksamhet eller liknande väljer att använda antigentester för screening (kartläggning) finns nu vägledningen som stöd.

Smittskydd Hallands vägledning för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 i verksamheter utanför hälso-och sjukvården

Screening på arbetsplatser och skolor (Folkhälsomyndigheten)

I händelse av smitta på arbetsplats

Här får du som är arbetsgivare, företagare eller ansvarig för en organisation eller institution (ej hälso- och sjukvård och vård och omsorg) vägledning i hur ni kan förbereda er inför en eventuell smitta av covid-19 på er arbetsplats.

Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom som lyder under Smittskyddslagen. Det betyder att den läkare som får kännedom om att en person är smittad (positivt provsvar) omgående ska anmäla det till regionens smittskyddsläkare och påbörja en smittspårning.

Detta kan ni förbereda i ert företag/organisation/institution

I ett smittspårningsarbete är det viktigt att snabbt kunna identifiera och kontakta de personer som kan ha utsatts för smitta, detta för att bromsa och stoppa spridningen av coronaviruset. Här kan din verksamhet hjälpa till och förbereda om det skulle bli aktuellt. Smittspårningsarbetet görs av smittspårare (läkare eller annan sjukvårdspersonal).

Ni kan göra följande:

 • Säkerställ att det finns uppdaterade och lättillgängliga listor med kontaktuppgifter till personal/kunder/deltagare.
 • Tänk på att inkludera eventuella vikarier och praktikanter samt städpersonal, transportörer och andra som också vistas i era lokaler.
 • Vid en sammankomst eller utbildning, gör en förteckning över vilka som har deltagit.

Vad händer vid fall av covid-19?

När en person konstaterats med covid-19 inleds smittspårningsarbetet av ansvarig smittspårare (läkare eller annan sjukvårdspersonal). Smittspårning innebär att kartlägga och kontakta personer som varit i nära kontakt med den som konstaterats med covid-19 under hens smittsamma period. De personer som varit utsatta för smitta blir antingen kontaktade av den som konstaterats med covid-19, eller av smittspåraren.

Den som får besked att de haft nära kontakt med någon som har covid-19 ska så snart som möjligt boka tid till självprovtagning covid-19 även om de inte har symtom. Det gäller om personen haft nära kontakt med personen 48 timmar innan personen fick symtom eller under tiden personen redan hade symtom. Nära kontakt är fysisk kontakt eller att ha varit närmare än 2 meter under sammanlagt minst 15 minuter samma dag eller vid upprepande tillfällen. Om provsvaret är negativt ska ny provtagning ske dag 5 från det man senast träffade smittad person. Personer som inte haft nära kontakt ska inte provta sig (om de inte får symtom). Avsikten är inte att alla på en arbetsplats ska testas, utan bara de som uppfyller kriterierna för nära kontakt.

Personer som varit i nära kontakt med smittad ska i möjligaste mån stanna hemma och arbeta på distans i minst 7 dagar från det hen senast träffade den smittade personen.

Anställda som som varit i nära kontakt ska provta sig via självprovtagningen eller upphandlad företagshälsovård så snart de fått besked om att de varit i nära kontakt med smittad person, samt dag 5 enligt rekommendationen ovan. Om det på grund av provtagningens öppettider inte kan ske utanför arbetstid behöver det göras möjligt under arbetstid.

Informeras verksamheten om någon i personalen har bekräftats med covid-19?

I de fall smittspårningsarbetet involverar verksamheten (det vill säga när den som bekräftats ha covid-19 haft närkontakt med någon på arbetsplatsen under den smittsamma perioden) blir ansvarig för verksamheten kontaktad av smittspåraren. Verksamheten får dock inte per automatik information om en av medarbetarna bekräftas ha covid-19 – smittan behöver bedömas vara kopplad till företaget/organisationen/institutionen.

Ska chefen berätta om det finns fall på arbetsplatsen?

En verksamhet avgör själv om man vill gå ut med information på arbetsplatsen. Tänk på att aldrig informera andra om vem som har covid-19 om du inte har personens tillåtelse. Detta enligt lag om sekretess. Om information ges på arbetsplatsen kan det vara bra att samtidigt berätta att Region Halland arbetar med smittspårning.

Smittskyddsläkarens ansvar

Smittskyddsläkaren har det övergripande ansvaret för smittsamma sjukdomar i Halland.  Verksamhetsansvarig kan i samråd med smittskyddsläkaren, som har rådgivande funktion, stänga en verksamhet för att motverka smittspridning.

Senast ändrad: