Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Coronainformation till företag och organisationer

Vägledning för dig som är arbetsgivare, privat företagare eller ansvarig för en organisation/institution (ej hälso- och sjukvård och vård eller omsorg av äldre)

Råd för att förebygga smittspridning

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information till verksamheter som berörs av covid-19

I händelse av smitta på arbetsplats

Här får du som är arbetsgivare, företagare eller ansvarig för en organisation eller institution (ej hälso- och sjukvård och vård eller omsorg av äldre) vägledning i hur ni kan förbereda er inför en eventuell smitta av covid-19 på er arbetsplats.

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom som lyder under Smittskyddslagen. Det betyder att den läkare som får kännedom om att en person är smittad (positivt provsvar) omgående ska anmäla det till regionens smittskyddsläkare.

Detta kan ni förbereda i ert företag/organisation/institution

I ett smittspårningsarbete är det viktigt att snabbt kunna identifiera och kontakta de personer som kan ha utsatts för smitta, detta för att bromsa och stoppa spridningen av coronaviruset. Här kan din verksamhet hjälpa till och förbereda om det skulle bli aktuellt. Smittspårningsarbetet görs av smittspårare (läkare eller annan sjukvårdspersonal).

Ni kan göra följande:

  • Säkerställ att det finns uppdaterade och lättillgängliga listor med kontaktuppgifter till personal/kunder/deltagare.
  • Tänk på att inkludera eventuella vikarier och praktikanter samt städpersonal, transportörer och andra som också vistas i era lokaler.
  • Vid en sammankomst eller utbildning, även för aktiviteter för anställda utanför arbetstid, gör en förteckning över vilka som har deltagit.

Vad händer vid fall av covid-19?

När en person konstaterats med covid-19 har personen själv en skyldighet enligt Smittskyddslagen att informera personer som hen kan ha smittat om sin sjukdom. På en arbetsplats är det lämpligt att arbetstagaren informerar sin chef eller företagshälsovård som kan inleda smittspårningsarbetet. Smittspårning innebär att kartlägga och informera personer som varit i nära kontakt med den som konstaterats med covid-19 under hens smittsamma period, 48 timmar innan första symtom. Om man är smittad utan symtom så räkas den smittsamma perioden 48 timmar innan provtagningen. Fråga arbetstagaren när symtomen började samt när hen senaste var på arbetsplatsen, samt om möjligt vilka personer som hen har träffat under arbetsdagen, även eventuellt personer utanför den egna organisationen vid t.ex. möten eller utbildningar. Har personen inte varit på sin arbetsplats under 48 timmar före symtomdebut behöver inte arbetsplatsen informeras om smitta.

Tänk på att aldrig informera andra om vem som har covid-19 om du inte har personens tillåtelse. Detta enligt lag om sekretess.

Den som haft nära kontakt med någon som har covid-19

Som nära kontakt räknas personer som varit närmare än 2 meter under sammanlagt minst 15 minuter samma dag eller vid upprepande tillfällen med någon som har konstaterad covid-19 under tiden personen hade symtom eller 48 timmar innan personen fick symtom.

Nära kontakter ska:

  • Få information om att de kan vara utsatta för smitta, av den som är smittad, dennes chef eller företagshälsovård efter överenskommelse mellan dessa parter.
  • Vara uppmärksam på symtom och vid symtom anta att man har covid-19 och då stanna hemma fem dagar.
  • Om man inte kan arbeta hemifrån och har milda symtom kan ett PCR-test tas för att få återgå till arbetet något tidigare. Om negativt test kan personen återgå till arbetet när hen känner sig frisk men stanna hemma på nytt om nya symtom uppstår inom 14 dagar efter senaste kontakt med den som är sjuk.

Anställda som bor med någon som har covid-19 (sk hushållskontakt)

När någon i hushållet har konstaterad covid-19 ska alla i hushållet stanna hemma i fem dagar från senaste fallets injukningsdatum, tiden kan alltså totalt bli längre än fem dagar om flera i familjen insjuknar efter varandra. De som haft covid-19 senaste 3 månaderna kan gå till arbete som vanligt. De som fått tre vaccindoser kan gå till sitt arbete trots smitta i hushållet men ska vara uppmärksam på symtom och undvika nära kontakt med andra. De ska inte heller vistas någon annanstans än på arbetet samt hemmet.

Smittskyddsläkarens ansvar

Smittskyddsläkaren har det övergripande ansvaret för smittsamma sjukdomar i Halland.  Verksamhetsansvarig kan i samråd med smittskyddsläkaren, som har rådgivande funktion, stänga en verksamhet för att motverka smittspridning.

Antigentest (snabbtest)

Eftersom det nu finns några CE-märkta antigentest (snabbtest) har Smittskydd Halland tagit fram en vägledning för att tydliggöra vad som gäller om man använder dessa. Smittskydd Halland tar inte ställning till om testerna används men i de fall en arbetsgivare, förening, idrottsverksamhet eller liknande väljer att använda antigentester för screening (kartläggning) finns nu vägledningen som stöd.

Vid positivt svar på antigentest ska personen agera som om den har covid-19 och inte gå till sitt arbete.

Vid symtom ska test via 1177.se eller vården alltid användas.

Smittskydd Hallands vägledning för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 i verksamheter utanför hälso-och sjukvården

Screening på arbetsplatser och skolor (Folkhälsomyndigheten)

Senast ändrad: