Direkt till innehållet

Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola

Information om hur länge barn ska stanna hemma från förskola och skola finns på sidan Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk.

Detta gäller:

  • Alla som är sjuka, blir förkylda eller får andra symtom på covid-19 ska stanna hemma från skola och arbete.
  • Alla behöver fortsätta vara noga med att tvätta händerna med tanke på den stora omfattningen av covid-19 och andra infektioner som är just nu.
  • Barn, elever och personal får inte längre några förhållningsregler. Det innebär att alla kan komma tillbaka till förskola och skola när man är feberfri och pigg. Man ska vara så pigg att man orkar en dag på förskola eller skola. Det är vårdnadshavare och elev som avgör när man är tillräckligt frisk.
  • Alla symtomfria får gå till skola och arbete, även de som bor tillsammans med någon som har covid-19. Karantän för hushållskontakter tas bort.

Ingen självprovtagning för elever och personal i skolan

Det rekommenderas inte längre en bred provtagning för de som är förkylda eller har andra symtom covid-19 ute i samhället. Självprovtagningen covid-19 har stängt för allmänheten, vilket även inkluderar elever och personal inom skolan. Endast grupper som finns i vård och äldreomsorg eller jobbar där samt gravida ska använda självprovtagningen, läs mer på sidan Lämna prov för covid-19 på 1177.se/Halland

Snabbtest (antigentest) rekommenderas inte. Om elev eller personal trots det har använt köpt snabbtest (antigen) ska man stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills man är feberfri och pigg. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att man har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har sjukdomen.

Ingen skolsmittspårningen

Smittspårning kring covid-19 sker endast inom vård och äldreomsorg. Ingen behöver längre meddela skolan att de har covid-19, skolan behöver inte kartlägga nära kontakter, meddela någon eller skicka ut något brev till vårdnadshavare. Skolan får naturligtvis informera om man vill när man får kännedom om fall.

Undervisning ska bedrivas på plats

Den 1 april 2022 togs huvudmännens möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning bort. Eventuell frånvaro bland elever och personal ska från och med detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar, och all undervisning ska bedrivas på plats.

Smittspridning

Även om provtagning för covid-19 inte längre rekommenderas vid symtom kan sjukfrånvaron fortsätta att vara hög eftersom smittan fortsatt finns och för att även andra virus sprids och gör oss sjuka. För att minska risken för smitta av luftvägsvirus (och andra virus såsom vinterkräksjuka) är utomhusvistelse, god handhygien och att undvika att blanda olika barngrupper, elevgrupper eller klasser bra förebyggande åtgärder.

Barn och ungdomar har varit med om stora omställningar av sina liv under pandemin. Därför behöver förebyggande åtgärder vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridningen. Åtgärder behöver också stå i proportion till att barn, utifrån dagens kunskapsläge, sällan blir allvarligt sjuka av covid-19 och att en stor del av befolkningen är vaccinerade.

Samråd med Smittskydd kan ske när det är omfattande smittspridning i skolan för att få råd kring lämpliga åtgärder. Det gäller även vid annan smitta än covid-19. Om ni inte kommer fram på telefon kan ni kontakta Smittskydd Halland på smittskydd@regionhalland.se.

Vägledning från Folkhälsomyndigheten

Vägledande information och bedömningsunderlag till rektorer och skolchefer i grundskola och gymnasium.

Arbetsmiljöansvar i skolan

Sida hos Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöansvar och skolpersonal och covid-19. 

Senast ändrad: