Direkt till innehållet

Informationsmaterial på andra språk

Informationsbrev vid fall av smitta

Folkhälsomyndigheten har skärpt sina rekommendationer när det gäller vaccinerade.

Det som ändrats är att det först är när en person är vaccinerad med dos 2 och det gått minst 2 veckor som en person som är symtomfri inte längre behöver vara hemma eller provta sig när någon i familjen har covid-19. Det gäller även  när man varit i nära kontakt med smittad. Tidigare var det dos 1 och minst tre veckor som gällde.

Arabiska

AR Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta_förskola (2021-06-30)

AR Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta_låg-och mellanstadiet (2021-06-30)

AR Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta_gymnasiet_högstadiet (2021-06-30)

AR Du kan ha blivit utsatt för smitta - elever över 18 år och personal på skolan - information om fall av covid-19 (2021-06-30)

 

Engelska

EN_Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta _förskola (2021-06-30)

EN_Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta_låg-och mellanstadiet (2021-06-30)

EN_Ditt barn kan ha blivit utsatt för smitta_gymnasiet_högstadiet (2021-06-30)

EN_Du kan ha blivit utsatt för smitta-elever över 18 år och personal på skolan (2021-06-30)

 

Senast ändrad: