Direkt till innehållet

Frågor och svar om coronaviruset

Hur agerar vi i Halland om någon misstänks vara smittad eller är smittad av coronaviruset?

Vi följer de riktlinjer vi har i sådana här lägen. Det innebär bland annat att vi tar prov på patienter som uppvisar typiska symptom och som kan ha varit utsatt för smitta samt håller dem isolerade tills provsvaren ger besked. Vi har god beredskap inom sjukvården för att hantera personer som är smittade.

 

Finns det misstankar om att någon i Halland kan vara smittad?

I dagsläget finns ingen misstanke. Hittills har vi tagit prov på ett fåtal patienter i Halland, men provsvaren visade ingen coronainfektion. Det finns med i vår beredskap att vi skulle kunna få enstaka misstänkta fall som vi genom handläggningsrutinen minimerar risken för att ytterligare smitta ska uppstå.

 

Görs särskilda försiktighetsåtgärder vad gäller personer i Halland som varit i Kina?

Nej, vi utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer som i sin tur baserar sina rekommendationer bland annat på information från WHO.

 

Information om Coronaviruset och vart du ska vända dig finns på www.1177.se/Halland

Fler frågor och svar om Corona finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Senast ändrad: