Direkt till innehållet

Läget i Halland – covid-19

 


Daglig rapport

Uppdateras varje helgfri vardag ca kl. 14:00

22 januari 2021
Totalt antal fall Covid-19: 17 415  (+207)
Medelålder fall 41,3 år
Inlagda på Hallands sjukhus med konstaterad covid-19 kl. 08:00: 48 (–1)
Varav inlagda på IVA kl. 08:00: 4 (–2)
Antal avlidna med Covid-19 sedan pandemins start (uppdateras tis–fre): 195 (+5)
Medelålder avlidna: 84,9 år

Uppdaterad: 22 januari 2021

Om innehållet i dagliga rapporten

  • Observera att uppgifterna i den dagliga rapporten kan uppdateras i efterhand i takt med att information blir känd.
  • Totalt antal fall Covid-19:  Alla fall som inrapporterats till smittskydd sedan pandemins start fram till föregående dag. Förändringen sedan förra publiceringen i parentes. På måndagar redovisas ökning för föregående fredag, lördag och söndag.
  • Inlagda patienter med covid-19 på Hallands sjukhus och intensivvårdsavdelning (IVA): Är en ögonblicksbild från klockan 08:00 varje vardag.
  • Antalet avlidna med Covid-19 sedan pandemins start: Totalt antal avlidna som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.
  • I den dagliga rapporten visas Folkhälsomyndighetens data om totalt antal avlidna. Rapporteringen har en eftersläpning och Folkhälsomyndigheten kan revidera antalet i efterhand. Det gör att siffrorna kan göra stora hopp vid enskilda uppdateringar. Siffran inom parentes anger förändringen sedan förra publiceringen.


Kommunrapport

Uppdateras varje helgfri tisdag och fredag ca kl. 14:00

Kommun Antal fall fram till 20 januari Skillnad mot 17 januari 
Kungsbacka 3 813 +132
Varberg 3 225 +103
Falkenberg 1 864 +82
Halmstad 5 862 +299
Hylte 425 +19
Laholm 1 348 +52
Utanför Halland 671 +7
Totalt 17 208  +694 

Uppdaterad: 22 januari 2021. Inrapporterade fall fram till 20 januari.

 

Kommunrapporten uppdateras normalt varje helgfri tisdag och fredag. Observera att uppgifterna i rapporteringen kan uppdateras i efterhand i takt med att information blir känd. Det innebär att antal fall totalt och fall per kommun kan justeras efter förra rapportens publicering.

Tabellen visar en ögonblicksbild av hur många personer som provtagits och konstaterats ha covid-19 per kommun vid datauttaget. Rapporten säger ingenting om hur stor smittspridningen är i länet i stort. Kommunrapporten baseras på smittskyddsenhetens rapportering av totalt antal fall per kommun (Folkbokföringsort).

Här kan du läsa mer om provtagning i Halland.


Veckorapporter

I veckorapporten finns diagram som syftar till att visa utvecklingen över tid.

Antal konstaterade fall av covid-19 i Halland per vecka

Diagrammet visar totalt antal bekräftade fall av Covid-19 per vecka i Halland. Du kan klicka på en stapel för att se veckosiffran.

Diagrammet uppdateras varje vecka med föregående veckas statistik.

Diagrammet kan uppdateras i efterhand.

(Källa Region Halland)

Antal provtagningar av misstänkt covid-19 i Halland per vecka

Diagrammet visar totalt antal prover av misstänkt Covid-19 som görs i Halland per vecka, inklusive självprovtagningen. Du kan klicka på en stapel för att se veckosiffran. De blå staplarna visar totalt antal gjorda prover. De röda staplarna visar antalet positiva provsvar (vilket inte är samma sak som antal konstaterade fall av Covid-19). Den orange kurvan visar andelen positiva provsvar av totalt antal prover per vecka.

Diagrammet kan uppdateras i efterhand.

(Källa Region Halland)

Antal antikroppstest i Halland

Region Halland erbjuder antikroppstest till vård- och omsorgspersonal i Halland (intyg krävs). Från den 1 oktober erbjuder Region Halland antikroppstester till allmänheten.

Antikroppstester används för att påvisa om någon har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Tabellen redovisar det totala antalet tagna antikroppstester och antalet positiva svar, det vill säga de som visar antikroppar mot covid-19. Vid ett positivt testsvar har man ett visst skydd under sex månader från provtagningstillfället.

Antalet antikroppstest totalt i Halland fram till vecka 2 25338
Antalet positiva totalt (andelen positiva totalt) 3406 (13,4%)

Diagrammet visar antal antikroppstest som gjorts i Halland per vecka. Du kan klicka på en stapel för att se veckosiffran. De blå staplarna visar totalt antal gjorda prover. De röda staplarna visar antal prover som varit positiva för antikroppar.

Diagrammet kan uppdateras i efterhand.

(Källa Region Halland)


Länkar till andra statistiksidor

Folkhälsomyndigheten Publicerar både daglig statistik och veckostatistik om Covid-19. Där finns exempelvis statistik om antal fall per 100.000 invånare per region och för 10.000 fall per kommun.

 Socialstyrelsen publicerar statistik över exempelvis antalet avlidna och antalet patienter som vårdas på sjukhus för Covid-19.

Senast ändrad: