Direkt till innehållet

Läget i Halland – covid-19

Konstaterade fall i Halland, efter provtagning

Konstaterade fall (uppdateras mån, ons, fre) 3094
Medelålder 44,2 år

Sjukhusvårdade

Sjukhusvårdade 23 oktober (uppdateras mån, ons, fre) 6
varav intensivvårdade 1

Avlidna

Avlidna totalt, Halland (uppdateras onsdagar) 89
varav medicinsk riskgrupp 88 av 89
Medelålder 83,7 år

Konstaterade fall per kommun

Kungsbacka 651
Varberg 725
Falkenberg 339
Halmstad 877
Hylte 66
Laholm 214
utanför Halland 221

Tabellen visar hur många personer som provtagits och konstaterats ha covid-19 per kommun och säger ingenting om hur stor smittspridningen är i länet i stort. Uppdateras måndag, onsdag, fredag.

Här kan du läsa mer om provtagning i Halland.

Antal konstaterade fall av covid-19 i Halland per vecka

Diagrammet visar totalt antal bekräftade fall per vecka i Halland.

Uppdateras varje torsdag eftermiddag.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Antal provtagningar av misstänkt covid-19 i Halland per vecka

Diagrammet visar totalt antal prover av misstänkt Covid-19 i Halland per vecka, inklusive självprovtagningen. De blå staplarna visar totalt antal prover. De röda staplarna visar antal positiva provsvar. Den orange kurvan visar andelen positiva provsvar av totalt antal prover per vecka.

(Källa Region Halland)

Antal antikroppstest i Halland

Region Halland erbjuder antikroppstest till vård- och omsorgspersonal i Halland (intyg krävs). Från den 1 oktober erbjuder Region Halland antikroppstester till allmänheten.

Antikroppstester används för att påvisa om någon har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Tabellen redovisar det totala antalet tagna antikroppstester och antalet positiva svar, det vill säga de som visar antikroppar mot covid-19. Vid ett positivt testsvar har man ett visst skydd under sex månader från provtagningstillfället.

Antalet antikroppstest totalt i Halland fram till vecka 42 13289
Antalet positiva totalt (andelen positiva totalt) 1068 (8%)

Diagrammet visar antal antikroppstest som gjorts i Halland per vecka. De blå staplarna visar totalt antal gjorda prover. De röda staplarna visar antal prover som varit positiva för antikroppar.

(Källa Region Halland)

 

 

Senast ändrad: