Direkt till innehållet

Läget i Halland – covid-19


Lägesrapport

Lägesrapporten varje helgfri onsdag cirka klockan 14.00.

22 september 2021
Antal registrerade fall av Covid-19  

 • Totalt antal registrerade fall:

41 976 (+177)

 • Medelålder fall:

38,7 år
Antal inlagda patienter på Hallands sjukhus (klockan 08.00)

 • Totalt antal inlagda patienter som har eller har haft Covid-19 under vårdtillfället:

1 (-1)

 • Varav totalt inlagda på IVA:

0 (-1)

 • Antal inlagda patienter med pågående Covid-19 smitta:

1 (-1)

 • Varav inlagda på IVA med pågående Covid-19 smitta:

0 (-1)
Totalt antal avlidna

 • Antal avlidna med Covid-19 sedan pandemins start

323 (+-0)

 • Medelålder avlidna:

83,1

Uppdaterad 22 september.

Inom parentes förändring jämfört med förra uppdateringen.

 

Om innehållet i Lägesrapporten

 • Observera att uppgifterna i den rapporten kan uppdateras i efterhand i takt med att information blir känd.
 • Antal registrerade fall av covid-19:  Alla fall som inrapporterats till smittskydd sedan pandemins start fram till angivet datum.
 • Totalt antal inlagda patienter som under vårdtillfället har eller har haft labbekräftad covid-19:  Visar en total siffra på antal inlagda patienter och inkluderar tidigare positiva covidpatienter som inte längre anses smittsam men som behöver fortsatt sjukhusvård. Det är ett mått på den totala kapacitet som krävs för att hantera pandemins effekter. Siffran är en ögonblicksbild från klockan 08:00.
 • Inlagda patienter med pågående covid-19 smitta: Är ett mått på antalet patienter som fortfarande är smittsamma och därmed kräver särskilda skyddsåtgärder. Antal patienter som har en pågående smitta ingår i siffran för totalt antal inlagda patienter. Siffran är en ögonblicksbild från klockan 08:00.
 • Antalet avlidna med Covid-19: Totalt antal avlidna som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.
 • Rapporteringen om antal avlidna har en eftersläpning och antalet kan revideras i efterhand. Det gör att siffrorna kan göra stora hopp vid enskilda uppdateringar. Siffran inom parentes anger förändringen sedan förra publiceringen.


Kommunrapport

Uppdateras varje helgfri onsdag cirka klockan 14.00.

Uppdaterad: 22 september 2021.

Kommun Totalt antal fall  Skillnad mot 15 september 
Kungsbacka 9 155 +100
Varberg 8 381 +18
Falkenberg 5 688 +40
Halmstad 13 365 +130
Hylte 1 346 +5
Laholm 2 902 +9
Utanför Halland 1 139 -125 *
Totalt 41 976 +177

* I samband med uppdateringen av kommunrapporten 15 september saknades koppling till postort för ett antal fall registrerade i Halland. De fall som saknade koppling till postadress kategoriserades då som "Utanför Halland" i denna kommunrapport. Att det vid tillfället saknades koppling till postnummer för dessa fall berodde på en systemuppgradering som gjordes i Folkhälsomyndighetens system SmiNet. Vid publiceringen 22 september har kopplingen mot postnummer gjorts för dessa fall och fallen har fördelats ut på rätt kommun. Det förklarar varför antal fall "Utanför Halland" har sjunkit med 125 jämfört med uppdateringen 15 september.

 

Observera att uppgifterna i rapporteringen kan uppdateras i efterhand i takt med att information blir känd. Det innebär att antal fall totalt och fall per kommun kan justeras efter förra rapportens publicering.

Tabellen visar en ögonblicksbild av hur många personer som provtagits och konstaterats ha covid-19 per kommun vid datauttaget. Rapporten säger ingenting om hur stor smittspridningen är i länet i stort. Kommunrapporten baseras på smittskyddsenhetens rapportering av totalt antal fall per kommun (Folkbokföringsort).


Veckorapporter

Uppdateras varje helgfri onsdag ca kl. 14.00.

Antal registrerade fall av covid-19 i Halland per vecka

Diagrammet visar totalt antal registrerade fall av Covid-19 per vecka i Halland. Fallen redovisas utifrån det datum anmälan registrerades i SmiNet. Du kan klicka på en stapel för att se veckosiffran.

Diagrammet uppdateras varje vecka med föregående veckas statistik.

Diagrammet kan uppdateras i efterhand.

(Källa Region Halland)

Antal provtagningar av misstänkt covid-19 i Halland per vecka

Diagrammet visar totalt antal prover av misstänkt Covid-19 som görs i Halland per vecka, inklusive självprovtagningen. Du kan klicka på en stapel för att se veckosiffran. De blå staplarna visar totalt antal gjorda prover. De röda staplarna visar antalet positiva provsvar (vilket inte är samma sak som antal konstaterade fall av Covid-19). Den orange kurvan visar andelen positiva provsvar av totalt antal prover per vecka.

Diagrammet kan uppdateras i efterhand.

(Källa Region Halland)


Länkar till andra statistiksidor

Folkhälsomyndigheten Publicerar både daglig statistik och veckostatistik om Covid-19. Där finns exempelvis statistik om antal fall per 100.000 invånare per region och för 10.000 fall per kommun.

 Socialstyrelsen publicerar statistik över exempelvis antalet avlidna och antalet patienter som vårdas på sjukhus för Covid-19.

Senast ändrad: