Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Läget i Halland – covid-19

Region Halland visar statistik över antalet bekräftade fall av Covid-19 och avlidna med siffror från Folkhälsomyndigheten. Vad gäller siffrorna om antal registrerade fall i kommunerna hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Region Halland visar inte längre egen statistik av totalt antal fall i regionen och kommunerna. Det gäller också siffran över totalt antal avlidna. Istället återger vi Folkhälsomyndighetens statistik, som också finns tillgänglig på myndighetens webbplats.

Statistik som till synes visar samma sak kan tas fram vid olika tidpunkter och med olika urval. Detta innebär att de exakta siffrorna kan variera något utan att det leder till andra slutsatser. Genom att övergå till att återge Folkhälsomyndighetens uppgifter för fall och avlidna undviker vi missförstånd på grund av att olika myndigheter använder olika sifferuppgifter med olika tidsperioder, urval och definitioner.

Alla regioner rapporterar till Folkhälsomyndigheten och myndighetens siffror om Halland är jämförbara med andra kommuner och regioner.

 


Antal inlagda patienter på Hallands sjukhus

(Uppdateras varje helgfri måndag, onsdag och fredag)

Källa: Region Halland

 

Antal inlagda patienter  26 januari 2022

  • Totalt antal inlagda patienter som har eller har haft Covid-19 under vårdtillfället:

44 (+6)

  • Varav totalt inlagda patienter på IVA:

4 (-1)

  • Antal inlagda med pågående Covid-19 smitta (av totalt inlagda):

33

  • Antal inlagda på IVA med pågående Covid-19 smitta (av totalt inlagda på IVA):

2

Inom parentes skillnad jämfört med förra uppdateringen 24 januari


Totalt antal registrerade fall och avlidna

(Uppdateras varje helgfri tisdag och torsdag ca kl. 14:00)

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

27 januari 2022

  • Totalt antal registrerade fall sedan pandemins start:

84 398  (+3 752)

  • Totalt antal avlidna med Covid-19 sedan pandemins start:

348 (+3)

Inom parentes skillnad jämfört med förra uppdateringen 25 januari


Om innehållet i tabellerna

  • Totalt antal inlagda patienter som under vårdtillfället har eller har haft labbekräftad covid-19:  Visar en total siffra på antal inlagda patienter och inkluderar tidigare positiva covidpatienter som inte längre anses smittsam men som behöver fortsatt sjukhusvård. Det är ett mått på den totala kapacitet som krävs för att hantera pandemins effekter.
  • Inlagda patienter med pågående covid-19 smitta: Är ett mått på antalet patienter som fortfarande är smittsamma och därmed kräver särskilda skyddsåtgärder. Antal patienter som har en pågående smitta ingår i siffran för totalt antal inlagda patienter.

  • Folkhälsomyndighetens information om statistik avseende Covid-fall och avlidna finns på myndighetens datakällor finns på myndighetens webbplats.


Antal registrerade fall per vecka i Halland

(Uppdateras varje helgfri torsdag)

Källa Folkhälsomyndigheten

Diagrammet visar Folkhälsomyndighetens statistik över antal registrerade fall per vecka i Halland ett år tillbaka i tiden. Folkhälsomyndighetens information om myndighetens datakällor finns på myndighetens webbplats.


Antal provtagningar av misstänkt covid-19 i Halland per vecka

(Uppdateras varje helgfri tisdag)

Källa: Region Halland

Diagrammet visar totalt antal prover av misstänkt Covid-19 som görs i Halland per vecka, inklusive självprovtagningen ett år tillbaka i tiden. Du kan klicka på en stapel för att se veckosiffran. De blå staplarna visar totalt antal gjorda prover. De röda staplarna visar antalet positiva provsvar (vilket inte är samma sak som antal konstaterade fall av Covid-19). Den orange kurvan visar andelen positiva provsvar av totalt antal prover per vecka.

Observera: Under hösten har Folkhälsomyndigtens rekommendationer om testning förändrats vid ett par tillfällen. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.


Veckorapport antal registrerade fall i kommunerna

Region Halland hänvisar till Folkhälsomyndighetens veckostatistik avseende registrerade fall i kommunerna. Folkhälsomyndighetens siffror är jämförbara med andra kommuners siffror. Siffrorna gäller hela kalenderveckor (föregående kalendervecka)

Veckostatistiken uppdateras varje torsdag ca kl.14:00


Länkar till andra statistiksidor

Folkhälsomyndigheten Publicerar både daglig statistik och veckostatistik om Covid-19. Där finns exempelvis statistik om antal fall per 100.000 invånare per region och för 10.000 fall per kommun.

 Socialstyrelsen publicerar statistik över exempelvis antalet avlidna och antalet patienter som vårdas på sjukhus för Covid-19.

Senast ändrad: