Direkt till innehållet

Läget i Halland – covid-19

Konstaterade fall i Halland, efter provtagning

Konstaterade fall 849
Medelålder 53,3 år

Sjukhusvårdade

Sjukhusvårdade 4 juni 23
varav intensivvårdade 4 juni 4

Avlidna

Avlidna totalt, Halland 57
varav medicinsk riskgrupp 55  av 56
Medelålder 83,7 år

Konstaterade fall per kommun

Kungsbacka 155
Varberg 262
Falkenberg 99
Halmstad 223
Hylte 15
Laholm 72
utanför Halland 23

Tabellen visar hur många personer som provtagits och konstaterats ha covid-19 per kommun och säger ingenting om hur stor smittspridningen är i länet i stort.

Konstaterade fall per åldersgrupp

I bilden (grafen) visas de sammanlagda antalet provtagna och fastställda sjukdomsfall (covid-19) uppdelat på ålder. Grafen startar vid det första konstaterade fallet i Halland den 8 mars. Här kan vi se att personer i yngre åldersgrupper och medelålders personer med konstaterad covid-19 har förekommit sedan det första konstaterade fallet, medan personer i de äldre åldersgrupperna kommit till något senare.

Bilden visar personer som provtagits och konstaterats ha covid-19, den säger alltså ingenting om hur smittspridningen i länet ser ut. Vi provtar patienter som behöver läggas in på sjukhus, boende på särskilt och ordinärt boende samt hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Halland och privata vårdgivare med offentlig finansiering. Inom kort kommer vi även att provta kommunal vård- och omsorgspersonal i större utsträckning.

Senast ändrad: