Direkt till innehållet

Provtagning covid-19

Självprovtagning covid-19 (PCR-test)

Alla som är 6 år eller äldre och har symtom på covid-19 bör boka självprovtagning. Provet visar om du har en pågående covid-19-infektion och du tar det på dig själv. Via 1177.se bokar du tid och plats för provtagning som sedan sker vid särskilda provtagningsplatser. Provet är kostnadsfritt.

Läs mer på 1177.se om hur självprovtagningen fungerar.

När ska personer utan symtom provta sig?

  • om du är 6 år eller äldre och bor tillsammans med någon som har covid-19. Boka tid för att genomföra provtagning dag 5 från den smittade provtog sig. (Får du själv symtom ska du boka tid för provtagning omgående.)
  • om du är 13 år eller äldre och haft nära kontakt (mindre än 2 meters avstånd i 15 minuter under 24 timmar) med någon som har covid-19 eller 48 timmar innan den smittade fick symtom.
  • om du är 6 år eller äldre och har varit utomlands i land utanför Norden ska du boka tid till självprovtagningen och genomföra provtagning samma dag som du kommer hem. Om din resa är utanför EU och EES gäller ytterligare regler för provtagning och isolering. Läs mer och följ det som gäller för dig och din inresa

Antigentest (snabbtest)

Eftersom det nu finns några CE-märkta antigentest (snabbtest) som kommer att marknadsföras i Sverige har Smittskydd Halland tagit fram en vägledning för att tydliggöra vad som gäller om man använder dessa. Smittskydd Halland tar inte ställning till om testerna används men i de fall en arbetsgivare, förening, idrottsverksamhet eller liknande väljer att använda antigentester för screening (kartläggning) finns nu vägledningen som stöd.

Screening med hjälp av antigentester där nära kontakter mellan människor inte kan undvikas kan vara en tilläggsåtgärd för att tidigt upptäcka smitta och begränsa utbrott. Antigentester kan inte användas för att sluta följa råd och rekommendationer eller för att låta personer med symtom bryta sin isolering. Vägledningen för antigentester riktar sig till ansvarig för verksamheter och föreningar och inkluderar dessutom en vägledning att användas till den som testats.

Smittskydd Hallands vägledning om antigentest (snabbtest) utanför hälso- och sjukvård och omsorg

Antikroppstest

Från den 1 april 2021 kan du inte längre boka tid för antikroppstest inom Region Halland.

Smittspårning

Vid en smittspårning kartlägger läkare på vårdcentralen eller en smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet vilka personer som varit i kontakt med den person som bekräftats ha covid-19, under den smittsamma perioden. Dessa blir kontaktade, antingen av den som konstaterats med covid-19 eller av en smittspårare, och får förhållningsregler att följa. Den som bor tillsammans med en person som bekräftats ha covid-19 får särskilda förhållningsregler.

Smittspårning covid-19 så går det till - 1177.se

Senast ändrad: