Direkt till innehållet

Provtagning covid-19

Du som reser in i Sverige

Särskilda rekommendationer gäller om du reser in i Sverige. Du kan ha kommit i kontakt med en variant av coronaviruset som sprids lättare än hittills. På 1177.se/Halland kan du läsa om vad som gäller för dig som reser in i Sverige. 

Självprovtagning covid-19 (PCR-test)

Alla som är 12 år eller äldre och har symtom på covid-19 bör boka självprovtagning. Provet visar om du har en pågående covid-19-infektion och du tar det på dig själv. Via 1177.se bokar du tid och plats för provtagning som sedan sker vid särskilda provtagningsplatser. Provet är kostnadsfritt. Den som inte har möjlighet att ta sig själv till en provtagningsplats kan använda sig av ombud. Vid behov finns även möjlighet till hemleverans.

Barn som är 6-11 år har också möjlighet att boka provtagning. För många mindre barn kan det vara obehagligt att provtas, därför kan det då vara bättre att bara stanna hemma när barnet är sjukt. Provtagningen genomförs av barnet med hjälp av förälder eller annan vårdnadshavare. På en provtagningsplats per kommun finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn och unga. Du ser var möjligheten till hjälp av vårdpersonal finns när du loggar in på 1177.se och bokar tid och plats för självprovtagning covid-19.

Läs mer på 1177.se om hur självprovtagningen fungerar.

Viktigt om provtagning vid symtom

  • Det är bra att många med symtom provtar sig, eftersom det visar hur omfattande smittspridningen är.
  • Du som har symtom ska testa dig en gång per sjukdomsperiod, inte flera. Det är tid och symtom som avgör om du som fått covid-19 inte längre smittar, se tydligt instruktion i provsvaret. Det kan inte ett nytt test göra.
  • Om du får provsvar att du har covid-19 har du ansvar att noga och omgående följa instruktionerna som följer med svaret. Det vill säga stanna hemma, informera dem du bor tillsammans med och andra du kan ha utsatt för smitta, var noga med handhygienen och de övriga instruktioner som följer med provsvaret.

När ska personer utan symtom provta sig?

  • Du som är 16 år eller äldre och bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska boka tid till själprovtagning covid-19 på dag 5 från den dag den smittade personen provtog sig. Det gäller om du inte har symtom. Får du symtom ska du boka tid till självprovtagningen direkt. Alla som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska också stanna hemma i minst 7 dagar från arbete och skola.
  • Du som är 16 år eller äldre och får besked att en person har fått covid-19 som du haft nära kontakt med (=inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter under samma dag som personen fick symtom eller 48 timmar innan symtomen uppstod) ska även om du inte har symtom boka tid för provtagning direkt. Om provsvaret visar att du inte har covid-19 (negativt provsvar) ska du också boka en tid och provta dig igen på dag 5 från det du träffade den smittade personen senast. Om du kan ska du arbeta hemifrån så snart du fått reda på att någon du haft nära kontakt med har fått covid-19 och det under minst 7 dagar. Det gäller inte dig som går på gymnasiet.
  • Avsikten är dock inte att alla som träffat en person som fått covid-19 ska testa sig, utan endast de som haft nära kontakt, se definition ovan, eller bor tillsammans med någon som har covid-19 samt är 16 år eller äldre.

Antikroppstest

Från den 1 april 2021 kan du inte längre boka tid för antikroppstest inom Region Halland.

Smittspårning

Vid en smittspårning kartlägger läkare på vårdcentralen eller en smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet vilka personer som varit i kontakt med den person som bekräftats ha covid-19, under den smittsamma perioden. Dessa blir kontaktade, antingen av den som konstaterats med covid-19 eller av en smittspårare, och får förhållningsregler att följa. Den som bor tillsammans med en person som bekräftats ha covid-19 får särskilda förhållningsregler.

Smittspårning covid-19 så går det till - 1177.se

Senast ändrad: