Direkt till innehållet

Provtagning covid-19

Provtagning för resenärer som kommer från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien

Lämna PCR-prov så snart som möjligt om du har kommit till Sverige de senaste 14 dagarna.

Information om hur du bokar provtagning i Halland:

Provtagning för dig som varit i Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien (1177.se/Halland)

Information om vad som gäller för dig som kommer från länder med nya virusvarianter:

Rekommendationer till dig som rest eller reser från länder med nya virusvarianter (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Självprovtagning covid-19 (PCR-test)

Alla som är 12 år eller äldre och har symtom på covid-19 bör boka självprovtagning. Provet visar om du har en pågående covid-19-infektion och du tar det på dig själv. Via 1177.se bokar du tid och plats för provtagning som sedan sker vid särskilda provtagningsplatser. Provet är kostnadsfritt. Den som inte har möjlighet att ta sig själv till en provtagningsplats kan använda sig av ombud. Vid behov finns även möjlighet till hemleverans.

Barn som är 6-11 år har också möjlighet att boka provtagning. För många mindre barn kan det vara obehagligt att provtas, därför kan det då vara bättre att bara stanna hemma när barnet är sjukt. Provtagningen genomförs av barnet med hjälp av förälder eller annan vårdnadshavare. På en provtagningsplats per kommun finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn och unga. Du ser var möjligheten till hjälp av vårdpersonal finns när du loggar in på 1177.se och bokar tid och plats för självprovtagning covid-19.

Läs mer på 1177.se om hur självprovtagningen fungerar.

Viktigt om provtagning:

  • Det är bra att många provtar sig, eftersom det visar hur omfattande smittspridningen är.
  • Du som har symtom ska testa dig en gång per sjukdomsperiod, inte flera.
  • Du som inte har symtom ska inte testa dig. Du ska alltså inte testa dig av nyfikenhet, på grund av allmän oro eller för att i olika sammanhang kunna visa att du inte är smittad. Detta innebär att inte heller du som bor med någon som har covid-19 ska provtas, om du inte har symtom.
  • Arbetsgivare ska inte be anställda utan symtom att testa sig om så inte är ordinerat via smittspårning.
  • Om du får provsvar att du har covid-19 har du ansvar att noga och omgående följa instruktionerna som följer med svaret. Det gäller även om samtalet med smittspårningsenheten dröjer. Det vill säga stanna hemma, informera de du bor tillsammans med och andra du kan ha utsatt för smitta, var noga med handhygienen och de övriga instruktioner som följer med provsvaret.

Antikroppstest

Du som är över 18 år och är frisk från förkylning, feber och andra symtom på covid-19 sedan minst 14 dagar kan boka en tid för antikroppstest för att ta reda på om du haft covid-19.

Antikroppstest - visar om du haft covid-19 tidigare - 1177.se

Smittspårning

Vid en smittspårning kartlägger läkare på vårdcentralen eller en smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet vilka personer som varit i kontakt med den person som bekräftats ha covid-19, under den smittsamma perioden. Dessa blir kontaktade, antingen av den som konstaterats med covid-19 eller av en smittspårare, och får förhållningsregler att följa. Den som bor tillsammans med en person som bekräftats ha covid-19 får särskilda förhållningsregler.

Smittspårning covid-19 så går det till - 1177.se

Senast ändrad: