Direkt till innehållet

Regionala och nationella rekommendationer

Regionala rekommendationer

Utöver nationella föreskrifter och allmänna råd gäller följande rekommendation från Smittskydd Halland:

Munskydd vid besök i vården

Från och med 20 januari gäller följande rekommendation i Halland:

  • Patienter i öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård rekommenderas att bära munskydd när man vistas i vårdlokaler och väntrum.
  • Patienter som är på sjukhus samt i kommunal korttidsvård för äldre rekommenderas att bära munskydd i situationer då man vistas utanför vårdrummet på vårdenheten samt under transporter mellan vårdenheter.
  • Besökare som befinner sig i vård- och omsorgslokaler rekommenderas att bära munskydd under hela besöket.
  • Personal inom vård- och omsorg rekommenderas att bära munskydd när man befinner sig i vård- och omsorgslokaler. Detta gäller utöver de riktlinjer som sedan tidigare finns för användning av skyddsutrustning.

Munskydden finns att få på plats. Rekommendationerna riktar sig till personer födda 2004 och tidigare.

Stängda verksamheter och inställda arrangemang i Halland

Samtliga publika kulturarrangemang som arrangeras av Region Halland/Kultur i Halland och Region Hallands kulturinstitutioner (Musik Hallandia, Rum för Dans och Art Inside Out) är inställda.

I de halländska kommunerna håller verksamheter öppet utifrån hur smittsäkert detta kan göras. För vidare information se respektive kommuns hemsida.

Nationella föreskrifter och allmänna råd

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

  • stanna hemma vid symtom på covid-19
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer

Begränsa nya nära kontakter

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

För mer beskrivande information om nationella rekommendationer läs på Folkhälsomyndighetens sida Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller för verksamheter

Utlandsresor – nya regler från 1 juni

Från och med 1 juni ändras Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inresor till Sverige. Region Halland har inga regionala reseregler, det är de nationella rekommendationerna som gäller.

Förändrat är att karens (hemisolering) i sju dagar och provtagning vid ankomst inte längre alltid krävs vid hemkomst efter resa utomlands. Han man rest inom EU, EES, Schengen och ett antal andra länder, så behöver man inte göra detta.

Fortfarande finns dock ett antal länder i Europa där isolering och provtagning krävs efter hemkomst. För inresa från utomeuropeiska länder krävs nästan alltid isolering och provtagning. För medborgare från andra länder eller som är bosatta i ett annat land kan andra regler gälla vid resa till Sverige.

Om man rest och behöver provtagning, bokas detta i första via 1177.se –  Självprovtagning vid covid-19 

Varje invånare har själv ansvar att undersöka vilka regler som gäller för sin resa.

Här finns information om vad som gäller vid resor:

För den som ska resa utomlands från Sverige: www.swedenabroad.se

För den som bor i annat land och ska resa till Sverige: UD's reseinformation

Här finns också bra information: Polisen.se (frågor och svar om inreseförbud)

Pandemilagen

Från 10 januari gäller en ny pandemilag. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Senast ändrad: