Direkt till innehållet

Regionala och nationella rekommendationer

Regionala rekommendationer

Utöver nationella föreskrifter och allmänna råd gäller följande rekommendation från Vårdhygien Halland:

Användning av munskydd i vård och omsorg

Från och med 9 juni gäller följande rekommendationer i Halland:

  • Patienter och besökare födda 2004 eller tidigare, både ovaccinerade och vaccinerade rekommenderas att använda munskydd när det inte är möjligt att hålla avstånd till andra personer i regional öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård. Rekommendationen gäller vid vistelse i vårdlokaler på enheten, vilket även inkluderar enhetens väntrum samt korridor. Munskydd ska även användas i dessa situationer i slutenvård samt kommunal korttidsvård för äldre i situationer då patient eller besökare vistas utanför vårdrummet samt under transport mellan vårdenheter. Patienter eller besökare som av olika skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen.
  • Personal rekommenderas att använda munskydd i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd till medarbetare, patienter eller besökare.
  • De viktigaste åtgärderna för att skydda mot covid-19-smitta är fortsättningsvis att hålla avstånd, tvätta händerna ofta, att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom och boka tid för provtagning.

Munskydden finns att få på plats.

Nationella föreskrifter och allmänna råd

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

  • stanna hemma vid symtom och testa dig för covid-19
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
  • undvik trängsel
  • arbeta hemifrån

För mer detaljerad och aktuell information om nationella rekommendationer och råd, läs på Folkhälsomyndighetens sida Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller för verksamheter

Rekommendationer vid inresa till Sverige

Region Halland har inga regionala reseregler, det är de nationella rekommendationerna som gäller. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inresor till Sverige.

Om man rest och behöver provtagning, bokas detta i första hand via 1177.se –  Självprovtagning vid covid-19 

Varje invånare har själv ansvar att undersöka vilka regler som gäller för sin resa.

Här finns information om vad som gäller vid resor:

För den som ska resa utomlands från Sverige: www.swedenabroad.se

För den som bor i annat land och ska resa till Sverige: UD's reseinformation

Här finns också bra information: Polisen.se (frågor och svar om inreseförbud)

Pandemilagen

Från 10 januari gäller en ny pandemilag. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Senast ändrad: